Bashkim Salihu

Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966