Blerim Hasani

Zyrtar për asete dhe logjistik
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966