Kujtim Berisha

Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel.+381(0)38 221 895/ 228 966