Remzi Gashani

Zyrtar i shërbimit master dhe doktoratë
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966