Remzi Gashani

Zyrtar i shërbimit Master
Menaxhment dhe Informatikë & Marketing & Ndërmarrësi
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966