Shemsie Gashi

Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
381(0)38 221 895/ 228 966