Valon Daki

Zyrtar i shërbimit Master
Banka Financa dhe Kontabilitet & Ekonomiks
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966
Zyrtar i shërbimit Master