Vlora Lokaj-Gjonbalaj

Zyrtare për mësim
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966