Programet e studimeve

Fakulteti Ekonomik ofron këto program-e të studimit në nivelin bachelor, master dhe doktoratë:

1. Ekonomiks
2. Banka, financa dhe kontabiltet
3. Manxhment dhe informatikë
4. Marketing
5. Kontabilitet (vetëm në bachelor)
6. Ndërmarrësi dhe zhvillim lokal (vetëm në master)