• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Njoftim për zgjedhjen e lëndëve zgjedhore

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik të  studimeve Bachelor dhe Master , se duhet të bëjnë zgjedhjen e lëndëve zgjedhore deri me datën 20.02.2019 .

Më shumë

Njoftim për regjistrim të semestrit

Lajmërohen Studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor dhe Master se regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 fillon me datën 05.02.2019 deri me dat...

Më shumë

Njoftim për fillimin e mbajtjes së provimeve Afati i Janarit 2019

I - Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor dhe  master, se prej datës 05.02.2019 do të fillojë mbajtja e provimeve, për afatin e janarit, të vitit akademik 2018/2019. Më shumë

NJOFTIMI PËR SHTYRJEN E TË GJITHA AKTIVITETEVE AKADEMIKE DHE ADMINISTRATIVE NË UP

Me anë të kësaj shkrese, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ju njofton se sot është thirrur takimi i Kolegjiumit të Dekanëve, ku është diskutuar çështja e grevës në arsim.
Më shumë

Njoftim për studentët në Master

Më shumë