• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


APLIKO PËR PUNË PRAKTIKE NË ProCredit Bank

ProCredit Bank i fton të gjithë studentët të cilët i plotësojnë kriteret e shënuara më poshtë që të aplikojnë për praktikë gjatë sezonit dimëror në ProCredit Bank. Studentët e përzgjedhur, do të ca...

Më shumë

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019 - 2020

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019-2020.

Më shumë

Sthyhet afati i pagesës së semestrit Dimëror

Njoftohen studentët e Universitetit të Prishtinës të cilët për herë të parë janë regjistruar në UP para vitit akademik 2019/20
 dhe që nuk i kanë kryer obligimet administrative për regj...

Më shumë

Orari i provimeve - afati nentor 2019

 Më shumë

Vendimi dhe Raportet vlerësuese të konkursit për bashkëpunëtor të jashtëm 2019/20

Në bazë të nenit 76 të Statutit të UP-së dhe nenit 8 pika 2 të rregullores së UP-së me numër protokolit 2/475 të datës 08.09.2017 si dhe raporteve të Komisioneve vlerësuese, Këshilli i Fakultetit E...

Më shumë