• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e pesë anëtarëve të Këshillit Drejtues nga personeli akademik të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 1-653, 11.6.2019

 Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e pesë anëtarëve të Këshillit Drejtues nga personeli akademik të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''

Më shumë

APLIKO PËR PUNË PRAKTIKE NË ZYRËN KOMBËTARE TË AUDTIMIT

PLIKO PËR PUNË PRAKTIKE NË ZYRËN KOMBËTARE TË AUDTIMIT
 

Kupto më shumë për profesionin e AUDITORIT!Ftohen studentët  e shkallës MA ...

Më shumë

Shtyhet afati i paraqitjes së provimeve

Njoftohen studentët e studimeve Master dhe Bachelor , se për arsye të vazhdimit të pagesës se semestrave ,shtyhet   edhe afati i paraqitjes së provimeve deri me datën 11.06.2019 ne ora 16...

Më shumë

Afat shtesë për regjistrim të semestrave dhe obligimeve të mbetura nga vitet paraprake

Ju njoftojmë se për shkak të kërkesave të shumta të njësive akademike dhe Këshillave të studentëve të njësive akademike, Rektori ka vendosur që të lejoj hapjen e SEMS-it me qëllim të regjistrimit t...

Më shumë

Shtyhet afati i paraqitjes së provimeve

Njoftohen studentët e studimeve Master dhe Bachelor , se për arsye të Festes se Bajramit shtyhet afati i paraqitjes së provimeve deri me datën 06.06.2019 ne ora 16:00.

Më shumë