• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Njoftim për kandidatët të cilët nuk janë pranuar në studime master , por që kanë kaluar pragun e kalueshmërisë, në konkursin për pranim të studentëve në studime master për vitin akademik 2019/2020.

Njoftohen kandidatët të cilët nuk janë pranuar në studime master, por që  kanë kaluar pragun e kalueshmërisë në konkursin për pranim të studentëve në studime master, se sipas Vendimit të Senat...

Më shumë

Njoftim për tërheqjen e ID-kartelave - Bachelor

Lajmërohen Studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve bachelor,të regjistruar për herë të parë 2019/2020 se tërheqja e ID kartelave bëhet sipas orarit në vijim.

...

Më shumë

Rezultatet preliminare nga provimi i Doktoraturës 2019/2020

Rezultatet  preliminare nga provimi i Doktoraturës 2019/2020

Më shumë

Analizoni buxhetin e Kosovës përmes shkrimeve të bazuara në të dhënav

Garë e hapur për shkrimin më të mirë në analizimin e të dhënave buxhetore. Instituti GAP hap garën me shkrime analitike për studentët e nivelit baçelor dhe master në Kosovë për vitin e dytë me radh...

Më shumë

Njoftim për orarin e intervistës për kandidatët e doktoratës

Nesër me datë 10.10.2019, ftohen në intervistë kandidatët që kanë aplikuar për studime të dokotoratës në Fakultetin Ekonomik .


Më shumë