• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Konkurs për pranimin e studentëve në studimet e Doktoratës për vitin akademik 2018/2019

Konkurs për pranimin e studentëve në studimet e Doktoratës  për vitin akademik 2018/2019.

Më shumë

Universiteti i Prishtinës dhe Ambasada e Francës organizuan “Erasmus+ Day with France 2018”

Universiteti i Prishtinës dhe Ambasada e Francës, me datë 12 tetor organizuan një ngjarje të përbashkët “ERASMUS+ Days with France” nëAmfiteatrin e Mad...

Më shumë

Ndarja e studentëve në grupe për lëndët obligative (Bachelor )

Ndarja e studentëve në grupe për lëndët obligative (Bachelor ) 

Më shumë

Ligjeratë nga Profesori Damien Bezin – Universiteti Nices “Sophia Antipolis” për student të doktoratës dhe asistentë

Më 12 Tetor 2018, në fakultetin Ekonomik – UP, u mbajtë ligjeratë me studentë të doktoratës dhe asistentë nga profesori Damien Bezin nga Universiteti i Nicës...

Më shumë

Njoftim për tërheqjen e ID-kartelave

Lajmërohen Studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve bachelor,të regjistruar për herë të parë 2018/2019 se tërheqja e ID kartelave bëhet të Premtën prej orës 8:...

Më shumë