NJOFTIM PËR PARAQITJE TË PROVIMEVE DIFERENCIALE MASTER

02 Qershor 2021
SHARE

Njoftohen studentët që e kanë dhënë provimin pranues master në konkursin e vitit akademik 2020/21 se, paraqitja e provimeve diferenciale, do të mund të bëhet nga data 07.06.2021 deri me datë 11.06.2021 ora 15:00

Fletëpagesat  dorëzohen në shërbim master mbrenda afatit te lartcekur,

Provimi mbahet me dt 17.06.2021 ne ora 14:00

Shërbimi Master - Fakulteti Ekonomik - UP