BЁHU PJESЁ E KOMPANISЁ JUNGLE

05 Korrik 2021
SHARE

Në Kompaninë Jungle i kemi të hapura disa pozita të punës si: Strategic Project Assistant, Accounting Specialist, HR Assistant, Accounts Management Assistant, SEM Assistant, Social Media Strategist, Graphic Designer dhe Sales Assistant.

Në linkun e mëposhtëm gjeni informata të hollësishme për secilën pozite.

https://jungle-ks.com/career/