Njoftim për mbrojtje publike të Punimit të Doktoratës

05 Korrik 2021
SHARE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me datë 13.07.2021 ( e martë), prej orës 11:00, në Fakultetin Ekonomik ( salla e profesorëve), kandidatja Msc.Arta Jashari Goga i nënshtrohet mbrojtjes publike të Punimit të Doktoratës me temën: "Ndikimi i  praktikave të menaxhimit të resurseve njerëzore në qëndrueshmërinë e biznesit", me mentor Prof. Dr. Enver Kutllovci, para komisionit profesional, në përbërje prej:

Prof. Asoc. Dr. Besnik Krasniqi- kryetar i komisionit,

Prof.Asoc. Dr. Ymer Havolli- anëtarë i komisionit,

Porf. Asoc. Dr. Selajdin Abduli- anëtarë i jashtëm i komisionit ( Universiteti i Evropës Juglindore- Tetovë)