Tërheqja e ID kartelave për studentët e regjistruar për herë të parë 2020/2021

06 Shtator 2021
SHARE

Lajmërohen Studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor , Master të regjistruar për herë të parë 2020/2021 se tërheqja e ID kartelave bëhet me 07.09.2021 E martë prej orës 10:00-15:00 në sportelet e departamentit përkatës.
 
 

Ju lutem respektoni orarin e publikuar.
 
Nga Shërbimi studentëve.