Njoftim per mbrojtjen e temave ne Bachelor

14 Shtator 2021
SHARE

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor të cilët kanë aplikuar për mbrojte të punimit diplomës për datën 15.09.2021 se mbrojtjet do të mbahen online në sistemin google meet.

Studentët ti kontaktojnë mentorët e vetë për kordinim.

Ju lutem paraqiteni punimin e diplomës në SEMS.

Nga shërbimi studentëve.