Njoftim për mbrojtje publike të Punimit të Doktoratës

17 Shtator 2021
SHARE

Njoftohen të  gjithë të interesuarit se me datë 28.09.2021 ( e martë), prej orës 10:00, në Fakultetin Ekonomik ( salla e profesorëve), kandidati Msc. Azem Rexhaj i nënshtrohet mbrojtjes publike të Punimit të Doktoratës me temën: " Shfrytëzimi i Qëndrueshëm i Resurseve Minerale ne vendet ne tranzicion – me theks te veçantë ne Republikën e Kosovës ", me mentor Prof. Dr.
Justina Shiroka - Pula, para komisionit profesional, në përbërje prej:

 

Prof. Asoc. Dr. Besnik Krasniqi- kryetar i komisionit,
Prof.Asoc. Dr. Ymer Havolli- anëtarë i komisionit,
Porf. Asoc. Dr. Avni Meshi- anëtarë i jashtëm i komisionit (Fakulteti i Politeknik, Universiteti i
Tiranës, Republika e Shqipërisë)