Rezultatet preliminare të provimit pranues për regjistrimin e studentëve në studimet Master -Afati plotësues 2021/2022

26 Tetor 2021
SHARE

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Ekonomik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 27.10.2021 dhe me datë 28.10.2021, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, me datë 29.10.2021, duke filluar nga ora 11:00,  ne Fakultetin Ekonomik.
 

Për të shikuar rezultatet preliminare kliko këtu

 

P.S.Me rastin e shpalljes se rezultatit preleminar nuk nënkuptohet se kandidati ështe pranuar , sepse pas ankesës dikush nga kandidatet mund të radhitet me lartë me pikë se kandidati i cili ishte radhitur sipas rezultatit preliminar.