Punë Praktike në Deloitte / Auditim& Siguri

12 Nëntor 2021
SHARE

Çfarë ofron Programi i Punës Praktike në Deloitte:

Ju do të keni mundësinë të punoni në një ekip ekspertësh në fushën e auditimit dhe sigurisë dhe të punoni me projekte që përballen me klientët në industritë kryesore që nga dita e parë.

Cilat janë kriteret për aplikim:

•Të keni përfunduar studimet bachelor në ekonomik, kontabilitet, financa ose të ngjashme ose jeni ne vitin e fundit të studimeve;

•Të keni kuriozitet dhe etje për njohuri;

•Të flisni rrjedhshëm gjuhën angleze (njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh);

•Jeni të aftë për të punuar si pjesë e një ekipi;

•Të keni aftësi të mira analitike; të jeni në gjendje të analizoni dhe përpunoni të dhëna;

•Të jeni të aftë për të punuar në projekte të mëdha dhe angazhime komplekse;

Çfarë mund të prisni nga programi i punës praktike:

Në Deloitte, zhvillimi profesional fokusohet në ndihmën e njerëzve në çdo nivel të karrierës së tyre për të identifikuar dhe përdorur pikat e tyre të forta për të bërë punën e tyre më të mirë çdo ditë.

Nga përvojat e të mësuarit në punë deri te programet formale të zhvillimit, profesionistët tanë kanë një sërë mundësish për të vazhduar rritjen profesionale gjatë gjithë karrierës së tyre.

Ju lutemi dërgoni aplikacionin tuaj deri me 18 Nëntor 2021 në: [email protected]

 

Për shkak të vëllimit te aplikimeve, do të kontaktohen vetëm kandidatët e short listuar.