Njoftim për paraqitjen e provimeve Afati i Nëntorit

23 Nëntor 2021
SHARE

Njoftohen studentet e studimeve nivelit Baqelor, Master dhe Doktorate se me date 1.12.2021 dhe 2.12.2021 do te hapet SEMS-i per paraqitjen e provimeve për afatin e nëntorit 2021/2022.

Afati i nëntorit është afat plotësues dhe studentët kanë të drejtë të paraqesin 2 provime. Provimet do te mbahen me date 11-12 dhjetor dhe 18-19 dhjetor 2021 (shtune dhe diele) Studentët të cilët nuk i kanë kryer obligimet e pageses se semestrit dimeror nuk kane tedrejte te paraqesin provime  apo te kryejne sherbime per vitin akademik 2021/2022. Shenim: Sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT_it ,neni 3 paragrafi 1.3 për paraqitje të provimeve për herë të dytë e tutje studentët paguajnë :

Për nivelin Baqelor   1 euro
Për nivelin Master   2.5.euro
Për nivelin Doktorature   5 euro

Studentet  fletepagesen e shkarkojne nga llogrite e tyre në  SEMS  dhe pas pagimit  duhet ta sjellin ne Sherbimin e studenteve për konfirmim.Mos dorezimi i fletepageses se paguar nënkupton se nuk muneni t`ju nenshreoheni provimeve dhe të notoheni.

 

Orari i provimeve Bachelor-Nentor

Orari i provimeve Master -Nentor

Orari i provimeve Doktorature -Nentor