Njoftim

08 Dhjetor 2021
SHARE

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve bachelor,të cilët kanë bërë kërkesë për vazhdim të studimeve
me program të ri mësimor 2021/2022, se vendimet duhet ti marrin në sportel për transferim të notave.

Ju lutem nëse keni paqartësi lajmërohuni në sportele.

Vërejtje: Ata të cilët i kanë marr vendimet nuk kanë nevojë tëlajmërohen.