REZULTATET PRELIMINARE TË AFATIT PLOTËSUES TË PROVIMIT PRANUES – BAÇELOR, PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

21 Shtator 2022
SHARE

Kandidatët të cilët kanë kaluar pragun e kalueshmërisë në afatin e parë të Konkursit - Rezultatet përfundimtare_kontabilitet (shkarko)

Programi Banka dhe Financa
Programi Menaxhment
Programi Menaxhment_shqipëri
Programi Marketing
Program  Ekonomiks
Programi Ekonomi e Aplikuar dhe Menaxhment (Gjuhë Angleze)(BSc)

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Ekonomik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare. Ankesat pranohen me datë 22.09.2022 dhe me datë 23.09.2022, deri në ora 16:00.  Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Hënë,  me datë 26.09.2022, duke filluar nga ora 11.00-12:00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Ekonomik.