Orari i provimeve për Afatin e Shtatorit i modifikuar pas vendimit për pezullimin e mbatjes së provimeve të rregullta

24 Shtator 2021
SHARE

Afati i provimeve Shtator 2021 i korrigjuar, për provimet që do të mbahen pas datës 26.09.2021

Ky orar i provimeve vlen nëse nuk do të ketë njoftim tjetër lidhur me masat kufizuese për shkak të pandemisë Covid 19.

 

Afati i shtatorit Bachelor 

Afati i Shtatorit Master 

 

NJOFTIM
lidhur me Zbatimin e Vendimit të Qeverisë për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e Pandemisë COVID-19

2. Çdo person i cili hyn në objektin e Fakultetit Ekonomik –Juridik duhet të posedoj një nga dëshmitë e mëposhtme:
2.1. Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plotë ose marrjen e një doze të vaksinës kundër COVID-19;
2.2. Testi RT-PCR negativ për COVID-19, jo mé i vjetër se 72 orë;
2.3. Dëshmi se personi ka kaluar COVID-19 (test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se 21 dité dhe jo më shumë se 180 ditë ose rezultat pozitiv i testit të antitrupave serologjik - IgG, i lëshuar më së shumti para 30 ditéve;
24. Testi i shpejtë antigjen negativ jo më i vjetër se 48 orë,