Tërheqja e ID kartelave per studentët Master - 2021/22

11 Nëntor 2021
SHARE

Njoftohen studentët  e pranuar në studimet   Master - 2021/22 se kartelat janë gati dhe munde të lajmërohen   në administrat në Fakultetin Ekonomik tek sporteli i tyre përkatës për ti tërhequr.