Vazhdohet afati i paraqitjes së provimeve për afatin e Nëntorit 2021 

02 Dhjetor 2021
SHARE

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor,Master dhe Doktorate se vazhdohet  afati i  paraqitjes  se provimeve për afatin e Nentorit 2021, deri me datën 06.12.2021 ora 15:00.

Studentët e studimeve Master fletëpagesën e provimeve duhet ta dorëzojne në administrat më së largu deri me datën 06.12.2021 ( E hënë)  Ora 16:00.