Afati i provimeve Prill 2022

07 Prill 2022
SHARE

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor ,Master , Doktoratë  se paraqitja e provimeve për afatin e Prillit fillon me
datë 18.04.2022 deri me 29.04.2022. Studentët në afatin e Prillit mund të paraqesin vetëm dy provime.

Ju lutem respektoni afatin e paraqitjes së provimeve.
Nga Shërbimi studentëve.