Rihapet afati për pagesë të semestrit dimëror 2020/21

12 Janar 2021
SHARE

1.Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga  data  13.1.2021 deri më datë 18.01.2020   në ora 15.30.

 
2.Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohen që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borgjet e papaguara.

 
 
3.Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.
 
Njoftimi për hapje  të SEMS për regjistrim të semestrit veror do të bëhet në fund të muajit janar dhe do të vlejë vetëm për studentë të cilët e kanë regjistruar paraprakisht semestrin 
dimëror të vitit akademik 2020/21