Rihapet Sems për regjistrim të semestrit dimëror 2020/21

25 Janar 2021
SHARE

Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data  25.01.2021 deri më datë 05.02.2020  në ora 15.30

 

 2.Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohen që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borgjet e papaguara.

 
3.Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.
 
4. Studentët e nivelit të studimeve të Doktoratës të pranuar në vitin akademik 2020/21, gjithashtu janë të obliguar që të kryejnë procedurat e regjistrimit të semestrit dimëror 2020/21
P.S: SEMESTRI VEROR 2020/21
 
SEMS për regjistrim të semestrit veror të vitit akademik 2020/21, do të filloj nga data 08.02.2021 deri më datë 19.02.2021 dhe do të vlejë vetëm për studentët të cilët e kanë regjistruar
 paraprakisht semestrin dimëror të vitit akademik 2020/21.