Hapet Sems për paraqitjen e provimeve Afati i Janarit 2022

31 Dhjetor 2021
SHARE

Njoftohen studentet e studimeve nivelit Baqelor, Master dhe Doktorate se me date 31.12.2021 deri me10.01.2022 do te hapet SEMS-i per paraqitjen e provimeve për afatin e Janarit  2022

 

Studentet  fletepagesen e shkarkojne nga llogrite e tyre në  SEMS  dhe pas pagimit  duhet ta sjellin ne Sherbimin e studenteve për konfirmim.Mos dorezimi i fletepageses se paguar nënkupton se nuk muneni t`ju nenshreoheni provimeve dhe të notoheni.