• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Konkurs intern për zgjedhjen e drejtorit të Institutit për Kërkime Ekonomike- Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik shpall konkurs intern për zgjedhjen e drejtorit të Institutit për Kërkime Ekonomike. Konkursi do të jetë i hapur nga data 05.03.2015 deri me datën 13.03.2015...

Më shumë

Orari i ligjëratave me ushtrime semestri veror (Bachelor)

Të nderuar studentë të bashkangjitur e keni orarin e ligjëratave me ushtrime për vitin akademik 2014/2015.

Më shumë

Njoftim për lirim nga pagesa administrative e semestrit per vitin akademik 2014-2015

Këshilli Drejtues i UP-së në mbledhjen e mbajtur me datë 23.02.2015 mori vendim për publikim të njoftimit për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e UP-së për vitin akademik 2014/2015, sipas...

Më shumë

Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (eng. Soft skills)

Të nderuar studentë, ftoheni  me datë 5 Mars 2015, me fillim në ora 10:30h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “.
Më shumë

Njoftim për semestër

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonokmik , se pagesa e semestrit mund të bëhet deri me datë: 03.03.2015 ora 16:00.

Më shumë