• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Plotësim konkursi për zgjedhjen e personelit akademik të angazhuar

Në bazë nenit 72 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, më datë 17.10.2014, Fakulteti Ekonomik shpall:

PLOTËSIM KONKURSI


Më shumë

Vendimi i Komisionit të ankesave të konkursit plotësues për vitin akademik 2014.2015

 Më shumë

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014 / 2015

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2014 / 2015.

Më shumë

Njoftim

>Njoftohen studentët e Fakulteti Ekonomik  të studimeve Bachelor (me ID) ,se shtyhet afati I paraqitjes së provimeve deri&n...

Më shumë

Njoftim për afatin e paraqitjes se kërkesës për ndërrim të departamentit për vitin akademik 2014/15

Njoftohen studentët  e Fakultetit Ekonomik se afati për dorëzimin e kërkesës për ndërrim  të departamentit është nga data  20.10.2014 deri 24.10.2014 .

Më shumë