• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Njoftim

Njoftohen studentët e Qendrës në Gjilan dhe në Mitrovicë ,se provimet e Afatit të janarit do të mbahen sipas orarit në Prishtinë.

Më shumë

Prezantim i Programit të BE-së për bursa post-diplomike 2018

Ftohen studentët nga Fakultetet: Ekonomik, Juridik dhe Filozofik, të marrin pjesë në sesionin informues: Programi i BE-së për bursa post-diplomike 2018.

Më shumë

Njoftim për shpërndarjen e ID-kartelave

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor se shpërndarja e ID-kartelave për studentët e regjistruar në vitin e parë akademik 2017/2018 ...

Më shumë

Shtyhet afati i paraqitjes së provimeve

Njoftohen studentët e studimeve Master dhe Bachelor , se shtyhet afat...

Më shumë

Njoftim për zgjatjen e afatit për regjistrimin e semestrit dimëror 2017/2018

Njoftohen studentët  se shtyhet afati për pagesë të semestrit DimërorMë shumë