• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Votimi i personelit akademik për përfaqësues të Fakultetit Ekonomik në Senat të UP-së.

Këshilli Drejtues me datë 25.1.2016 mori vendim që në Fakultetin Ekonomik të njoftohet personeli i interesuar për regjistrim të kandidaturës përpërfaqësues të Fakultetit në Senat të UP-së, meqenëse...

Më shumë

Për personelin akademik të interesuar për regjistrim të kandidaturës për përfaqësues të Fakultetit Ekonomik në Senat të UP-së.

Këshilli Drejtues me datë 25.1.2016 mori vendim që në Fakultetin Ekonomik  të njoftohet personeli i interesuar për regjistrim të kandidaturës për përfaqësues të Fakultetit në Senat të UP-së, m...

Më shumë

Mbledhja Konstituive e Këshillit të Studentëve të Fakultetit Ekonomik

Njoftohet organizatat studentore  që kanë fituar mandate në Këshillin e Studentëve në Fakultetin Ekonomik , se mbledhja konstituive e Këshillit Studentor do të mbahet me 27.01.2016, në ora 14:...

Më shumë

Njoftim lidhur me ndarjën e bursave sipas konkursit me nr. 4/582 të datës 31.12.2015

Njoftim lidhur me ndarjën e bursave sipas konkursit me nr. 4/582 të datës 31.12.2015   .Bursë nuk mund të fitojnë studentët të cilët në vitin akademik 2015/16 e kanë fituar statusin e stu...

Më shumë

Njoftim për paraqitje të provimeve për studentët me Indeks (Bachelor ,Master)

Njoftohen Studentët me indeks se paraqitjen e provimeve për afatin e janarit duhet ta bëjnë  përmes fletëparaqitjes fizike në sportelet e tyre përkatëse në administratën e Fakultetit.
<...

Më shumë