• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Njoftim për regjistrimin e semestrit veror (Bachelor)

Lajmërohen studentët e studimeve bachelor të Fakultetit Ekonomik se regjistrimi i semestrit veror fillon prej 02.02.2015 deri me 25.02.2015

Më shumë

Vendim mbi kalimin e studentëve nga studimet me korrespdodencë në studime të rregulta

Në bazë të vendimit të Senatit të Universitetit të Prishtinës ,nr.2/984 të datës 30.12.2014, lidhur me kalimin e studentëve të Fakultetit
Ekonomik të cilët nuk financohen nga fonde publike (...

Më shumë

Shtyhet afati i paraqitjes së provimeve për afatin e Janarit 2014 (Bachelor)

Njoftohen  studentët  e studimeve bachelor me ID –kartel  të regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2014/2015 se paraqitja e provimeve për afatin e janarit 2015 shtyhet...

Më shumë

Orari i provimeve për afatin e Janarit 2015 për studimet Bachelor (Me ndryshime)

Orari i provimeve për afatin e Janarit 2015 për studimet Bachelo.Për të shikuar orarin sipas departamenteve  klikoni në linqet mëposhtme :
 

Më shumë

Njoftim për regjistrimin e semestrit

Njoftohen  sudentët se SEMS është i hapur nga data 09.01.2015  deri më 25.02.2015 do të mbetet i hapur për regjistrim të Semestrit Dimëror dhe Veror për vitin akademik 2014/15.Gjatë kësaj...

Më shumë