• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Njoftim

Fakulteti Ekonomik njofton të interesuarit se me datë 22.11.2017 në ora 14:00 në hapësirën e fakultetit do të bëhet mbrojtja publike

e temës së doktoratës me titull: “KRIJIMI I PËRPARËS...

Më shumë

NJ O F T I M

Njoftohen të gjithë mësimdhënësit dhe studentët e Fakultetit Ekonomik të Prishtinës se me datë: 16/11/2017 dhe me 17/11/2017 mbahet Konferenca e parë Ndërkombëtare “Knowledge Based Society as...

Më shumë

Njoftim për studentët në Master

Njoftohen studentet e masterit se paraqitja e provimeve dhe regjistrimi i semestrave shtyhet deri me datë 10.11.2017.Paraqitjen e provimeve mund ta bëjnë kandidatë...

Më shumë

Njoftimi për lirim nga pagesa e semestrit për studentet që janë dy e më shumë student të të njëtjës Familje

 Njoftimi për lirim nga pagesa e semestrit për studentet që janë ...

Më shumë

LAJMËRIM

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor,se paraqitja e provimeve për afatin e Nëntorit, shtyhet deri 14.11.2017.Studentët në afatin e Nëntorit mund të paraqesin vetëm 1 (nj...

Më shumë