• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Orari i mbajtjes së provimit pranues të afatit të parë për vitin akademik 2014/15

Të nderuar aplikantë, bashkengjitur keni listat e provimit pranues sipas kohës dhe sallave te mbajtjes së provimit pranues. Ju lutem që t'i përmbaheni me saktësi kohës dhe sallës. Në të kundërtën, ...

Më shumë

VIZITA STUDIMORE NË UNIVERSITETIN E LINZ-it PËR DIZAJNIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMEVE TË DOKTORATËS

Në kuadër të projektit “Modernizing the 3rd cycle at the University of Prishtina and Developing a PhD Program at the Faculty of Economics” është realizuar vizita studimore në Universite...

Më shumë

Lista e studentëve jashtë UP-së, të cilët i'u nënshtruan provimit kualifikues (Master)

Lista e studentëve jashtë UP-së, të cilët i'u nënshtruan provimit kualifikues (07.07.2014) dhe kanë plotësuar kriterin për regjistrim në studimet master.Për të shikuar listen Më shumë

Shtyhet afati për paraqitjen e provimeve (Bachelor )

Njoftohen studentët e Fakulteti Ekonomik , se shtyhet afati për paraqitjen e provimeve (Afati i Shtatorit 2014)  deri  datën 18.07.2014 

Më shumë

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 30.5.2014 miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e konkursit për ...

Më shumë