• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Rezultatet pëfundimtare për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor në vitin akademik 2017-2018(afati i dyte plotësues)

Rezultatet pëfundimtare  për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor në vitin akademik 2017-2018(afati i dyte plotësues) 

Më shumë

Invitation for participation in the 1 st Scientific Conference

Faculty of Economics of the University of Prishtina “Hasan Prishtina”, has established a Scientific Journal named “Balkan Economic Review”, and organizes First Scientific Co...

Më shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën e parë shkencore

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” ka themeluar Revistën e pare shkencore të titulluar “Balkan Economic Review” dhe organizon Konferencën e p...

Më shumë

Orari i mbajtjes së provimit pranues për Konkursin plotësues (Afati i dytë -Bachelor)

Orari i mbajtjes së provimit pranues për Konkursin plotësues (Afati i dytë) - për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore -...

Më shumë

Paraqitja e provimeve plotësuese në Master

Njoftohen studentët e masterit me provime plotësuese, që kanë kaluar provimin pranues për vitin akademik 2016/2017 se,
provimet plotësuese për afatin e dytë (afati i shtator-it), do të mbah...

Më shumë