• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Njoftim për shtyrje të afatit për regjistrim të semestrit për studentët e vitit të I-rë në Baçelor dhe Master

Ju njoftojmë se Senati i UP-së në mbledhjen e mbajtur me 14.10.2016 ka vendosur që  për studentë e vitit të parë I-rë në nivelin BA dhe MA të cilët nuk e kanë regjistruar semestrin deri më 10....

Më shumë

Njoftim për zgjedhjen e lëndëve

Studentët nuk mund të plotësojnë vitin pa u përcaktuar në lëndët zgjedhore. Secili semester i ka 30 kredi (ECTS). Në fillim të vitit studentet duhet të përcaktohen për lëndët zgjedhore dhe asnjë se...

Më shumë

Njoftim për studentët e regjistruar për here të pare në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 2016/2017

Njoftohen  studentet që janë pranuar për here të pare në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 2016/2017, te cilet kanë bërë regjistrimin ne Administarten Qendrore  - Bibloteka Universita...

Më shumë

Regjistrimi i studentëve të rinjë të studimeve Master 2016/2017

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do ta bëhet në Administraten Qendrore të Universitetit (ndertesa  e Bibliotekës   Universitare), nga data 13.10.2015 prej orës 9:00 - 15:00 .

Më shumë

Njoftim për studentët të cilët janë të liruar nga semestri për vitin akademik 2015/16

Njoftohen studentët të cilët janë të liruar nga semestri për vitin akademik 2015/16, se për kthimin e mjeteve duhet ti dorëzojnë 

Më shumë