• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Shtyhet afati për pagesë të semestrit dhe paraqitjen e provimeve

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të Studimeve Bachelor , Master dhe Doktoraturë, se shtyhet afati për regjistrimin e semestrit dhe  paraqitja e provimeve për afa...

Më shumë

Fondi Kosovaro Amerikan për Edukim​ – KAEF ofron bursa të magjistraturës për studentët Kosovarë​ për të studiuar në SHBA.

>Për më shumë informata dhe​ detaje​ rreth këtij programi mund te gjeni në uebfaqen e programit: Më shumë

Njoftim

Njoftohen studentët e studimeve bachelor se nuk mundë te paraqesin provimet e vitit te ardhshëm pa e likfiduar vitin paraprak , edhe nëse në raste të caktuara e lejon SEMS.


V...

Më shumë

Afat shtesë për pagesë të semestrit

Lajmërohen studentët e studimeve Bachelor , Master dhe Doktoratë  të Fakulteti Ekonomik, se vazhdohet afati për regjistrimin e semestrit veror 2015/2016.

Më shumë

JAPANESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP PROGRAM FOR GRADUATE STUDENTS

The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho:MEXT) is offering scholarships to students of graduate level to study at a Japanese university.

Më shumë