• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Orari I provimeve PHD semestri I parë (gjenerata 2013/14)

Orari I provimeve PHD semestri I parë (gjenerata 2013/14) nga data 15.09.2014.
Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimeve për afatin e Shtatorit 2014 (Bachelor)

Njoftohen studentët e Fakulteti Ekonomik , te cilët kan pasur probleme me paraqitjen e provimeve, data e fundit për rregullimin e tyre është deri me 03.09.2014 në ora 15:00.


Më shumë

Lista e studentëve të pranuar me Ankesë

Bashkëngjitur janë vendimet e "Komisionit për shqyrtimin e ankesave" të kandidatëve që janë ankuar pranë Fakultetit Ekonomik, bazuar në konkursin për pranim të studentëve për vitin akadem...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues për vitin Akademik 2014/2015

Bashkëngjitur keni rezultatet nga provimi pranues të afatit të parë në Fakultetin Ekonomik. Afati i parashtrimit të ankesave eventuale është më datë 25.07.2014 dhe 26.07.2014 duke filluar nga ora 1...

Më shumë

Orari i mbajtjes së provimit pranues të afatit të parë për vitin akademik 2014/15

Të nderuar aplikantë, bashkengjitur keni listat e provimit pranues sipas kohës dhe sallave te mbajtjes së provimit pranues. Ju lutem që t'i përmbaheni me saktësi kohës dhe sallës. Në të kundërtën, ...

Më shumë