Rezultatet preliminare te afatit plotesues Bachelor 2023

13 Shtator 2023
SHARE

Programi Banka dhe Financa

Programi Marketing

Programi Ekonomiks

Programi Kontabilitet

Programi Ekonomi e aplikuar dhe menaxhment (ne gjuhen angleze)

 

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Ekonomik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 14 dhe 15.09.2023, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Hënë  18.09.2023  duke filluar nga ora 11.00-12.00 , në SALLEN 4 të Fakultetit Ekonomik