Rregullore
Regulation for basic-bachelor studies 2022
Publikuar me: 11/03/2024 Shkarko
RRREGULLORE PËR STUDIMET MASTER
Publikuar me: 11/03/2024 Shkarko
RREGULLORE PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA NGACMIMI SEKSUAL DHE NGA NGACMIMI NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS
Publikuar me: 05/04/2022 Shkarko
Rregullore për punën e Këshillit të Fakultetit.pdf
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko
Rregullore e punës së sistemit elektronik për menaxhimin e studentëve (SEMS) në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' (2)
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko
RREGULLORE PËR PROCEDURËN DHE MASAT DISIPLINORE PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko
Rregullore për masat dhe procedurat disiplinore ndaj personelit akademik të Universitetit të Prishtinës
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko
RREGULLORE PËR STUDIME TË DOKTORATËS
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko