• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Rihapet SEMS per zgjedhjen e lendeve Obligative dhe Zgjedhore

Njoftohen studentet e studimeve Bachelor dhe Master se eshte rihapur SEMS per zgjedhjen e lendeve Obligative dhe Zgjedhore.
SEMS do te jete i hapur deri me date  08.03.2021.
Më shumë

Njoftim për studentë

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik, të cilët janë të liruar nga semestri për vitin akademik 2020/21, në bazë të vendimit të Universitetit të Prishtinës nr. 264, datë 04.03.2021.

Më shumë

NJOFTIM RRETH REGJISTRIMIT TË SEMESTRAVE

Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve në Universitetin e Prishtinës, se për herë të fundit në vitin akademik 2020/21 nga data 03.0.3.2021, ora 10.0...

Më shumë

Vërejtje për regjistrimin e lëndëve

Ju rikujtojm të gjithë atyre studentëve të nivelit Bachelor dhe Master , të cilët nuk i kanë regjistruar lëndët e Semestrit Veror 2020/21 , se afati i fundit për regjistrim të lëndëve është me datë...

Më shumë

Njoftim për studentë

Njoftohen studentët, se për shkak të problemeve teknike në linkun (studenti.uni-pr.edu) studentët që kanë hyrë dhe kanë zgjedhur lëndët  përmes këtij linku - nuk ju ka figuruar gr...

Më shumë