• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Zgjatet afati për zgjedhjen e lëndeve zgjedhore Bachelor dhe Master

Njoftohen studentët se zgjatet afati i zgjedhjes se lëndeve zgjedhore deri me datën 26.10.2020 ne ora 16:00.

Më shumë

UP-ja shpall të hapur konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2020/21

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” shpall të hapur konkursin për pranimin e studentëve në vitin e pare të studimeve master, për vitin akademik 2020/21. Ne këtë vit akademik, UP...

Më shumë

KONKURS PLOTËSUES - AFATI I DYTË - (II-të) për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore- bachelor në vitin akademik 2020/21

KONKURS PLOTËSUES - AFATI I DYTË - për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore- bachelor në vitin akademik 2020/21.

Më shumë

Vendimet për Kalim nga studimet me korrespodencë në studime të rregullta

Vendimet për Kalim nga studimet me korrespodencë në studime të rregullta

Më shumë

Njoftim për zgjedhjen e lëndëve zgjedhore

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik  të studimeve Bachelor dhe Master ,se përzgjedhja e lëndëve zgjedhore të semestrit dimëror  do të bëhet nga data 21.10.2020  prej orës 13:00...

Më shumë