• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


KONKURS PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE PËR VITIN AKADEMIK 2020-21

 KONKURS PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE PËR VITIN AKADEMIK 2020-21.

Më shumë

Shtyhet afati për paraqitjen e provimeve Afati i Shtatorit II

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor,Master se shtyhet paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit II me 21-22.09.2020

Më shumë

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës dhe i Universitetit të Zagrebit me ceremoni e shënojnë thellimin e bashkëpunimit

Fakulteti Ekonomik i Uniersitetit të Prishtinës dheFakulteti Ekonomik i Universitetit të Zagrebit ...

Më shumë

Njioftim për paraqitjen e provimeve Afati i Shtatorit II (Bachelor )

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor,se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit II,

fillon prej 17.09.2020 deri me 20.09.2020.

Më shumë

NJOFTIM PËR PARAQITJE TË PROVIMEVE MASTER

Njoftohen studentët e studimeve master se paraqitja e provimeve për afatin e shtatorit 2, do të bëhet nga data 14.09.2020 deri me dt.

18.09.2020 ora 14.00. Vërejtje: Mund të paraqiten dy prov...

Më shumë