Vendimi dhe Raportet e komisioneve vleresues për bashkëpunëtor të jashtëm sipas konkursit nr.1/909 dates 1.08.2023.

29 Shtator 2023
SHARE

Këshilli i Fakultetit Ekonomik në mbledhjen e mbajtur me 29 shtator 2023 aprovoj  raportet e komisioneve vlerësuese lidhur me propozimet për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm të personelit akademik sipas konkursit ,,Për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerata dhe ushtrime në bazë te nevojave të njësive akademike të UP "Hasan Prishtina': per vitin akademik 2022/23" me nr prot 1/909 të datës 01.08.2023. 

 Bashkangjitur :

Vendimi dhe Raportet e komisioneve Vleresuese për bashkëpunëtor të jashtëm në Fakultetit Ekonomik (shkarko)