REZULTATET PRELIMINARE TË PROVIMIT PRANUES NË STUDIMET MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

03 Tetor 2023
SHARE

Rezultatet preliminare të provimit pranues në studimet master  për vitin akademik 2023/2024

 

Programi Banka dhe financa

Programi Menaxhment_Kosove

Programi Menaxhment_Komunitete pakicë

Programi Marketing

Programi Ekonomiks

Programi Kontabilitet_Kosove

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Ekonomik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 04 dhe 05.10.2023, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Premte  06.10.2023  duke filluar nga ora 11.00-12.00 , në Dekanatin e Fakultetit Ekonomik.