REZULTATET PRELIMINARE TË PROVIMIT PRANUES -KONKURSI PLOTËSUES NË STUDIMET MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

19 Tetor 2023
SHARE

REZULTATET PRELIMINARE TË PROVIMIT PLOTËSUES  NË STUDIMET MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

Programi Banka dhe financa

Programi Ekonomiks

Programi i Kontabilitetit

Programi Menaxhment

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Ekonomik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 20 dhe 23.10.2023, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Marte  24.10.2023  duke filluar nga ora 11.00-12.00 , në Dekanatin e Fakultetit Ekonomik.