Njoftim për mbrojtje publike të punimit të doktoratës të kandidatës Albulena Mustafa-Zatriqi

21 Dhjetor 2023
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se me datën 27.12.2023 në ora 15:30, në sallën e Profesorëve të Fakultetit Ekonomik , MSc. Albulena Mustafa-Zatriqi mbronë punimin e doktoratës, me titull: ’’ Menaxhimi I pasurive dhe detyrimeve në funksion të rritjes së performancës së qëndrueshme në bankat komerciale në Kosovë.
Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është Prof. Dr. Skender Ahmeti.
Mbrojtja e punimit të doktoratës do të bëhet para komisionit profesional, në përbërje nga :

1. Prof. Dr. Nexhmie Berisha-Vokshi - kryetare e komisionit (Fakulteti Ekonomik ,Universiteti I Prishtinës)
2 . Prof. Dr. Albulena Shala – anëtare e komisionit (Fakulteti Ekonomik ,Universiteti I Prishtinës)
3. Prof. Dr. Shiret Elezi – anëtar e jashtëme e komisionit (Fakulteti Ekonomik,Universiteti i Tetoves)

Prishtinë , Dhjetor 2023