Njoftim për regjistrim të semestrit Veror 2023/2024

14 Shkurt 2024
SHARE

Lajmërohen Studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor, Master dhe Doktoraturë, se afati i regjistrimit të semestrit veror
fillon me datën 13.02.2024 deri me 15.03 .2024

Të drejtë regjistrimi të semestrit veror 2023/2024 kanë vetëm studentët të cilët e kanë të regjistruar semestrin dimëror 2023/2024.

Lusim studentët që ta respektojnë afatin e regjistrimit të semestrit.