Njoftim për Mbrojtjen Publike të Punimit të Doktoratës për Mr. Nexhit Shala

20 Shkurt 2024
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se më datë 01.03.2024 duke filluar nga ora 11:30, në Sallën e Profesorëve të Fakultetit Ekonomik, Mr. Nexhit Shala  do të mbrojë punimin e doktoratës me titull: “Ndikimi i arsimimit të mesëm profesional në zhvillimin ekonomik në Kosovë’’.

Punimi i doktoratës do të mbrohet para komisionit të përbërë nga:
1. Prof. Dr. Rrahmije Mustafa - Kryetare

2. Prof. Ass. Dr. Luljeta Elezaj - Anëtare

3. Prof. Dr. Nasir Selimi – Anëtar i jashtëm
 

Mentor i kandidatit është Prof. Dr. Myrvete Badivuku Pantina