Njoftim për mbrojtjen e temave në Master

14 Shtator 2021
SHARE

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Master të cilët kanë aplikuar për mbrojte të punimit diplomës për datën 16.09.2021 se mbrojtjet do të mbahen online në sistemin google meet.

 

Lista e sdudentëve për mbrojtje (shkarko)

 

Studentët i kontaktojnë mentorët e vetë për kordinim
 
Nga shërbimi studentëve.