Vendim për pezullimin e mbatjes së provimeve të rregullta të afatit të shtatorit dhe provimeve pranuese

17 Shtator 2021
SHARE

Vendim për pezullimin e mbatjes së provimeve të rregullta të afatit të shtatorit dhe provimeve pranuese

 

Shkarko vendimin

Provimi pranues në Fakultetin Ekonomik do të mbahet me datën 28.09.2021