Rezultatet preliminare të provimit pranues për regjistrimin e studentëve në studimet Master, për vitin akademik 2021/2022

11 Tetor 2021
SHARE

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Ekonomik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare.

Ankesat pranohen me datë 12.10.2021 dhe me datë 13.10.2021, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, me datë 14.10.2021, duke filluar nga ora 11:00, në Amfiteatrin  e madh  (kati përdhesë) ne Fakultetin Ekonomik.
 

Për të shikuar rezultatet preliminare kliko këtu


P.S.Me rastin e shpalljes se rezultatit preleminar nuk nënkuptohet se kandidati ështe pranuar , sepse pas ankesës dikush nga kandidatet 
mund të radhitet me lartë me pikë se kandidati i cili ishte radhitur sipas rezultatit preliminar.