Raportet e Komisioneve Vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe Vendimi

28 Tetor 2021
SHARE

Konkursi nr. 1/101 me datë 25.06.2021, për ligjërata dhe ushtrime.

Këshilli i Fakulteti Ekonomik në mbledhjen e mbajtur më 28.10.2021,  shqyrtoj Raportet vlerësuese të Komisioneve vlerësuese për pozitat e Fakulteti Ekonomik në konkursin për Bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike te UP “ Hasan Prishtina” për vitin akademik 2021/22 me numër 1/101, datë 25.06.2021, dhe mori vendim për angazhime,

 

Raportet e Komisioneve Vlerësuese  (shkarko)

Vendimi për angazhim (shkarko)