Njoftim për zgjedhjen e lëndëve në SEMS

21 Shkurt 2022
SHARE

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor dhe Master ,se SEMS për përzgjedhjen  e lëndëve të semestrit veror do të hapet nga data 22.02.2022 deri me 25.02.2022

 

Vërejtje :

-Pas zgjedhjes së lëndës  , studenti nuk do të mund ta ndërroj lëndën.

-Luten studentët të respektojnë afatin , në të kundërtën nuk do të mund ti nënshtrohen provimeve në afatin e Qershorit 2022

- Ju lutem referojuni planëprogramit tuaj të studimit i cili është i publikuar në uebfaqe