Njoftim

22 Shkurt 2022
SHARE

Lajmërohen Studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor, që dëshirojnë të diplomojnë se duhet ta bëjnë regjistrimin e semestrit për vitin akademik 2021/2022.
Studentet që nuk e kanë të regjistruar semestrin dimeror dhe veror 2021/2022 nuk mund të diplomojnë deri më 30.09.2022
Afati regjistrimit te semestrit është deri me 28.02.2022

Ju lutem ti përmbahuni afatit sepse nuk do të ketë afat shtesë.

Nga Shërbimi Studentëve.