UPFE Konferenca 2022

Konferenca ndërkombetare “Doing Business in a Post-pandemic World", e organizuar nga Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prishtinë, Kosovë, me Balkan Institute of Science and Innovation të Université Côte d'Azur (BISI); Universitetin e Zagrebit; Universitetin e Rijekës dhe Universitetin edhe kët vit mblodhi një numër të konsiderueshem të Profesoreve të shquar nga institucione arsimore shumë të rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare.Publikimet e konferencës janë shqyrtuar nga bordi redaktues i përbërë nga ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë të fushave ekonomike që mbulojn revistat.

Punimet shkencore të përzgjedhura me cilësi të lartë do të publikohen në:

Conference Programme (ckick here)