Procesverbalet e mbledhjeve Master
Procesverbalet e katedrave 08.12.2022
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave11.02.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 17.03.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 14.04.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 12.05.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 09.06.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 07.07.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 06.10.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 03.11.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 03.02.2022
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 20.09..2021
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e e katedrave 14.01.2021
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 20.09..2021
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 17.06.2021
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 15.07.2021
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 11.03.2021
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
procesverbalet e katedrave 11.02.2021
Publikuar me: 11/12/2022 Shkarko
Procesverbalet e katedrave 25.10.2021
Publikuar me: 28/10/2021 Shkarko
Procesverbalet e katedrave 12.05.2021
Publikuar me: 10/06/2021 Shkarko
Procesverbalet e katedrave 15.04.2021
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko