Informata për studentët Master
Njoftohen studentet e studimeve master se libri financat e korporatave 2 me permbledhje detyrash dhe zgjidhjet e te gjitha detyrave gejndet ne skriptore te fakultetit(Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 25/11/2022 Shkarko
Me kërkesë të studentëve, provimi nga lënda_ Kontabiliteti i Menaxhmentit 2 Master_ te Prof. Ass.Dr. Alban Elshani mbahet me datë 11.02.2022_ora 17 30 salla 4.
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
Informatë rreth rezultateve të provimit nga Metodologjia e Hulumtimeve, Master, Drejitimi Marketing dhe Ekonomiks Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko