Orari mbrojtjeve të temave Baçelor
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Prill 2024
Publikuar me: 12/04/2024 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Mars 2024
Publikuar me: 09/03/2024 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Shkurt 2024
Publikuar me: 16/02/2024 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Janar 2024
Publikuar me: 12/01/2024 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Dhjetor 2023
Publikuar me: 01/12/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Nentor 2023
Publikuar me: 04/11/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Tetor 2023
Publikuar me: 06/10/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Shtator 2023
Publikuar me: 08/09/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve Shtator 2023
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve - Gusht 2023
Publikuar me: 29/08/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor_Korrik
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor_Qershor 2023
Publikuar me: 02/06/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor ( Maj 2023 )
Publikuar me: 05/05/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor ( Prill 2023 )
Publikuar me: 31/03/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor ( Mars 2023 )
Publikuar me: 10/03/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Shkurt 2023
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor (Dhjetor)_2022
Publikuar me: 16/12/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor (Nëntor)_2022
Publikuar me: 18/11/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Tetor 2022
Publikuar me: 14/10/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Shtator 2022
Publikuar me: 20/09/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor _Korrik 2022
Publikuar me: 16/07/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve Qershor
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve Maj 2022
Publikuar me: 14/05/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve Prill 19.04.2022
Publikuar me: 16/04/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor (Mars 2022)
Publikuar me: 10/03/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor (Shkurt 2022)
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor ( Janar 2022 )
Publikuar me: 13/01/2022 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor ( Dhjetor 2021 )
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor ( Nentor 2021 )
Publikuar me: 13/11/2021 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor (Tetor - 2021 )
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor_ Grup II (Shtator - 2021 )
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor (Shtator - 2021 )
Publikuar me: 09/09/2021 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor (Gusht - 2021 )
Publikuar me: 26/08/2021 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor (Korrik 2021 )
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Orari i mbrojtjeve të temave Bachelor ( Qershor 2021 )
Publikuar me: 17/06/2021 Shkarko