Orari i ligjëratave Bachelor
Programi Menaxhment_ semestri veror_2022-2023
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Programi Marketing_ semestri veror_2022-2023
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Programi Kontabilitet_ semestri veror_2022-2023
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Programi Ekonomiks_ semestri veror_2022-2023
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Programi Ekonomi e Aplikuar dhe Menaxhment_ semestri veror_2022-2023
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Programi Banka dhe Financa_ semestri veror_2022-2023
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Programi Menaxhment_ semestri dimeror_2022-2023
Publikuar me: 22/10/2022 Shkarko
Programi Marketing_ semestri dimeror_2022-2023
Publikuar me: 22/10/2022 Shkarko
Programi Kontabilitet_semestri dimeror_2022-2023
Publikuar me: 22/10/2022 Shkarko
Programi Ekonomiks_ semestri dimeror_2022-2023
Publikuar me: 22/10/2022 Shkarko
Programi Ekonomi e aplikuar dhe menaxhment_ semestri dimeror_2022-2023
Publikuar me: 22/10/2022 Shkarko
Programi Banka dhe Financa_ semestri dimeror_2022-2023
Publikuar me: 22/10/2022 Shkarko