Rezultatet e provimeve

 

 

Tregjet financiare_BF_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 21/05/2024 Shkarko
Ndermarresia _Bf_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 21/05/2024 Shkarko
Financat nderkombetare _BF_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 21/05/2024 Shkarko
Financa per biznes _Prof.Veton Zeqiraj
Publikuar me: 20/05/2024 Shkarko
Menaxhment Bankar_Prof.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 20/05/2024 Shkarko
Financat e korporatave_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 20/05/2024 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 20/05/2024 Shkarko
Rezultatet nga Matematika per Ekonomiste _Prof.Nimete Berisha
Publikuar me: 16/05/2024 Shkarko
Matematika financiare (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Matematika financiare (KON)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Matematika financiare (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Matematika financiare (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (KO)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 13/05/2024 Shkarko
Financa _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/02/2024 Shkarko
Menaxhment Bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni (2)
Publikuar me: 27/02/2024 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 27/02/2024 Shkarko
Tregjet financiare (BF) Prof.dr. Safet Merovci
Publikuar me: 26/02/2024 Shkarko
Analize Statistikore Financiare dhe Metodat statistikore ne marketing_Prof.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 22/02/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 20/02/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (Mk)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 20/02/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (Kon)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 20/02/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 20/02/2024 Shkarko
Matematika për ekonomistë (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 20/02/2024 Shkarko
Taksat dhe shpenzimet publike _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 16/02/2024 Shkarko
structure and growth of economy_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 16/02/2024 Shkarko
Statistika _Prof.Nimete Berisha
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Financat e korporatave_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Integrimet ekonomike europianeKontabilitet_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 12/02/2024 Shkarko
Analize Statistikore dhe Ekonomike_Prof.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
Statistik_Prof.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
Ndermarresia _Prof.Safet Merovci
Publikuar me: 01/02/2024 Shkarko
Financat Nderkombetare_Prof.Safet Merovci
Publikuar me: 30/01/2024 Shkarko
Menaxhimi i distribuimit _Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 25/01/2024 Shkarko
Sistemi informatik i kontabiliteti _Kollokvium_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 23/01/2024 Shkarko
Kontabilisti ne biznes - kollokviumet _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Strategjia e marketingut_Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 22/01/2024 Shkarko
Informatike Biznesi_Prof.Mihane Berisha
Publikuar me: 19/01/2024 Shkarko
Kollokvium_Integrimet ekonomike europiane_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 15/01/2024 Shkarko
Financat e Korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 27/12/2023 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 27/12/2023 Shkarko
Mikroekonomia I_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 20/12/2023 Shkarko
Statistike_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 19/12/2023 Shkarko
Analize Statistikore dhe Ekonomike, Analize Staistikore Financiare, Metodat Statistikore ne Marketing_Prof.Dr.Rahmije Mustafa, 2023
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe sistemi informatik _Prof.Albane Elshani
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Kontabilisti ne biznes _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Buxheti publik dhe thesari _Prof.Alban Elshanif
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Tatime dhe strategjia e biznesit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Taksa dhe strategjia e biznesit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Taksa dhe shpenzime publike_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
S.I.K. _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Ligjet dhe tatimet ne biznes_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Kontabiliteti tatimor_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2023 Shkarko
Statistika_Prof.Dr. Nimete Berisha
Publikuar me: 15/12/2023 Shkarko
Tregjet Finaciare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 14/12/2023 Shkarko
Financat nderkombetare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 14/12/2023 Shkarko
Matematika për ekonomistë (KO)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika për ekonomistë (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika për ekonomistë (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika financiare (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika financiare (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika financiare (KO)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika financiare (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika financiare (BF_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika për ekonomistë (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Matematika për ekonomistë (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Rezultatet nga Matematika per Ekonomistë- prof. Nimete Berisha
Publikuar me: 11/12/2023 Shkarko
Rezultatet english II_me komision
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Makroekonomi_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 26/09/2023 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni (2)
Publikuar me: 25/09/2023 Shkarko
Financat e korporatave_Prof.Dr.Gazmend Luboteni (2)
Publikuar me: 25/09/2023 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 25/09/2023 Shkarko
Kontabilitet _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 25/09/2023 Shkarko
Bazat e kontabilitetit te menaxhmentit_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 25/09/2023 Shkarko
Kontabiliteti Financiar _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 25/09/2023 Shkarko
Tatimet ne BE_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Tatimet dhe strategjia e biznesit (KON)_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Taksat dhe strategjia e biznesit (BFK)_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Taksat dhe shpenzimet publike_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
S.I.K._Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
ligjet dhe tatimet_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Kontabiliteti tatimor_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmentit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Kontabiliteti i kostos_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe SIK_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Kontabilisti ne biznes.Prof.Albane Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Buxheti publik dhe thesari _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Krizat Ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 22/09/2023 Shkarko
Marketing, Bachelor_Prof. Nail Reshidi
Publikuar me: 19/09/2023 Shkarko
Statistika_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Analizë Statistikore dhe Analizë Statistikore _Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (KO)_Prof.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Rezultatet nga statistika-Prof.dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
Matematike për ekonomiste_Prof.Dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 15/09/2023 Shkarko
Rezultatet - Business English 1_Me komision
Publikuar me: 13/09/2023 Shkarko
Mikroekonomi I_Prof.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 13/09/2023 Shkarko
Tregjet financiare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Ndërmarrësia (BFK) _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Matematika financiare (Mxh_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 09/09/2023 Shkarko
Matematika financiare (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 09/09/2023 Shkarko
Matematika financiare (Ko)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 09/09/2023 Shkarko
Matematika financiare (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 09/09/2023 Shkarko
Matematika financiare (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 09/09/2023 Shkarko
Menaxhment Bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni (2)
Publikuar me: 07/09/2023 Shkarko
Ndermarresia_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 07/09/2023 Shkarko
Informatë rreth Rezultateve të provimeve, Analize Statistikore Financiare dhe Metodat Statistikore ne marketing_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 04/09/2023 Shkarko
Ritja, cikli i biznesit dhe politika ekonomike _Prof.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 31/08/2023 Shkarko
Financat e korporatave _Prof.Dr.Gazmend luboteni (2)
Publikuar me: 13/07/2023 Shkarko
Menaxhment bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 13/07/2023 Shkarko
Rezultatet nga lenda SNRF per NVM_Prof.Ass.Edona Perjuci
Publikuar me: 11/07/2023 Shkarko
Kontabiliteti i ndermjetem financiar,_Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 11/07/2023 Shkarko
Kontabilitet_mxh_Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 11/07/2023 Shkarko
Buxheti publik dhe thesari_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 08/07/2023 Shkarko
Krizat Ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 06/07/2023 Shkarko
Statistike_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 04/07/2023 Shkarko
Bazat e menaxhmentit te kontabilitetit_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 02/07/2023 Shkarko
Kontabilitet _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 02/07/2023 Shkarko
Financat Nderkombetare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 02/07/2023 Shkarko
Statistika_Prof.Dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 02/07/2023 Shkarko
Matematika per Ekonomiste_Prof.Dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 02/07/2023 Shkarko
E-marketingu (MK)_Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 02/07/2023 Shkarko
Kontabilisti në biznes _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 02/07/2023 Shkarko
Kontabilliteti financiar _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 30/06/2023 Shkarko
Ligjet dhe tatimet në biznes (BF)_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 30/06/2023 Shkarko
Ndërmarrësia (BFK)_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 29/06/2023 Shkarko
Konsultimet Prof.Leke Pula
Publikuar me: 26/06/2023 Shkarko
Taksat dhe strategjitë e biznesit (BFK)_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 26/06/2023 Shkarko
Matematika financiare (MXH)_Prof.DrAjet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematika financiare (MK)_Prof.DrAjet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematika financiare (KO)_Prof.DrAjet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematika financiare (EK)_Prof.DrAjet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematika financiare (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (KO)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Strategjia e MK _Prof. Nail Reshidi
Publikuar me: 20/06/2023 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 19/06/2023 Shkarko
Taksa dhe shpenzime publike_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 17/06/2023 Shkarko
Kontabiliteti tatimor_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 17/06/2023 Shkarko
Biznesi elektronik_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 13/06/2023 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe sistemi informatik_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 12/06/2023 Shkarko
Kontabilitet BV_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 12/06/2023 Shkarko
Buxheti publik dhe thesari _kollokvium _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 12/06/2023 Shkarko
Mikroekonomia I_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 07/06/2023 Shkarko
Ligjet dhe tatimet ne biznes - kollokviumet final_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 07/06/2023 Shkarko
Tregjet Financiare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
Informatike biznesi_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
Biznesi elektronik _kollkvium _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 04/06/2023 Shkarko
Menaxhimi i bazës së të dhënave_kollokvium_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 04/06/2023 Shkarko
Njoftim lenda Menaxhmenti i projekteve_Prof.Albana Berisha-Qehaja
Publikuar me: 30/05/2023 Shkarko
Ekonomiksi Menaxherial _Prof.Leke Pula
Publikuar me: 29/05/2023 Shkarko
Makroekonomi_Prof.Leke Pula (2)
Publikuar me: 26/05/2023 Shkarko
Mikroekonomi _Prof.Leke Pula
Publikuar me: 26/05/2023 Shkarko
Financa _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 26/05/2023 Shkarko
Financa Publike _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 26/05/2023 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni (2)
Publikuar me: 26/05/2023 Shkarko
Auditim_Prof.Dr.Hysen Ismajli
Publikuar me: 25/05/2023 Shkarko
Analiza e pasqyrave financiare_Prof.Dr.Hysen Ismajli
Publikuar me: 25/05/2023 Shkarko
Statistikë_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 25/05/2023 Shkarko
Analize statistikore _Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 25/05/2023 Shkarko
Kontabiliteti i Sigurimeve_Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 25/05/2023 Shkarko
Konsultimet e provimeve te Prof.Ass.Dr. Alban Elshani, mbahen te enjten nga ora 13,00 (salla caktohet ne nderkohe
Publikuar me: 25/05/2023 Shkarko
Rezultatet e testit 2-BVM_Prof.Dr.Besnik Krasniqi)
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
Kontabiliteti Ndërkombëtar,_PRof.Edona Perjuci
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
Rezultatet Kontabilitet_ Prof.Dr. Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
Ndermarresia _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Tregjet Financiare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Financat nderkombetare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematika financiare (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematika financiare (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematika financiare (KO)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematika financiare (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematika financiare (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (KO)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2023 Shkarko
Menaxhmenti i Marketingut_MXH_Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 18/05/2023 Shkarko
Menaxhmenti i Marketingut_MK_Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 18/05/2023 Shkarko
Marketing_Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 18/05/2023 Shkarko
Kerkimet e marketingut _Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 16/05/2023 Shkarko
Mikroekonomi I_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 16/05/2023 Shkarko
Makroekonomia I_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 15/05/2023 Shkarko
Integrimet ekonomike europiane _Kontabilitet_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 15/05/2023 Shkarko
Buxheti publik dhe thesari_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 12/05/2023 Shkarko
Hyrje ne biznes_kollokvium_Prof.Sevdie Alshiqi
Publikuar me: 02/05/2023 Shkarko
Rezultatet-Testi Ndermarresise dhe menaxhimi i biznesit te vogel -Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 13/04/2023 Shkarko
Ekonomiksi Menaxherial_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 02/03/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë_MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 26/02/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë_MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 26/02/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë_Kon_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 26/02/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë_EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 26/02/2023 Shkarko
Matematikë për ekonomistë_BF_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 26/02/2023 Shkarko
Financa_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 25/02/2023 Shkarko
Menaxhmet Bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 23/02/2023 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 23/02/2023 Shkarko
Tregjet Financiare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 22/02/2023 Shkarko
Dizajni I produktit_Prof.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 16/02/2023 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 15/02/2023 Shkarko
Mikroekonomi I_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 15/02/2023 Shkarko
Financat e korporatave_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 15/02/2023 Shkarko
Kontabiliteti i Institucioneve Financiare (KIF)_Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 15/02/2023 Shkarko
- Mikroekonomi_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Informatike_Prof.Dr.Aferdita Berisha (2)
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Ritja, cikli i biznesit dhe politika ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 13/02/2023 Shkarko
Makroekonomia II_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 13/02/2023 Shkarko
Analiza financiare dhe Analiza e pasqyrave financiare_Prof.Dr.Hysen Ismajli
Publikuar me: 13/02/2023 Shkarko
Kontabiliteti tatimor_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
Integrimet ekonomike europiane_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 08/02/2023 Shkarko
Kontabilitet Financiar dhe Sistemi Informatik_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
Statistike_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 07/02/2023 Shkarko
Taksa dhe shpenzime publike_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Kontabilisti ne biznes_Prof.Alban Elshani (2)
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit Janar-Etika në biznes (MK) - Prof. Ymer Havolli
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit Janar-Menaxhmenti dhe sjellje organizative (KON) - Prof. Ymer Havolli
Publikuar me: 06/02/2023 Shkarko
Auditimi _Prof.Dr.Hysen Ismajli
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Marketing, Prof. dr. Nail Reshidi
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Informatikë biznesi _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 03/02/2023 Shkarko
Menaxhimi i distribuimit _Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Tatimet dhe Strategjia e Biznesit_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Taksa dhe Korporata_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Financa Publike_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Hyrje ne biznes_Prof.Dr.Nagip Skenderi
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Makroekonomia I_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 31/01/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit - Menaxhimi i Informatave (EK_ MXH) - Prof. Blerim Dragusha
Publikuar me: 30/01/2023 Shkarko
Financa Nderkombetare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
Kontabiliteti Nderkombetar_Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Menaxhimi i Inovacionit_Prof. Lura Rexhepi
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Menaxhimi i Inovacionit_Prof. Besnik Krasniqi
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Tatimet_taksat dhe strategjia e biznesit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Kontabilietti i menaxhmentit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Kontabilietti i kostos _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Kontabilitet tatimor _kollokvium_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Kontabiliteti I_BFK_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 24/01/2023 Shkarko
Strategjia e marketingut_Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 24/01/2023 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 20/01/2023 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit_Sistemi Informatik i Kontabilitetit (S.I.K.)_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 19/01/2023 Shkarko
Informatikë biznesi_kollokvium_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Integrimet ekonomike europiane_kollokvium_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/01/2023 Shkarko
Rez. e koll. 1 dhe 2, Struktura dhe rritja ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/01/2023 Shkarko
Kollokvium Taksat dhe shpenzimet_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 13/01/2023 Shkarko
Menaxhment bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 26/12/2022 Shkarko
Financat e korporatave_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 26/12/2022 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 26/12/2022 Shkarko
Rezultatet nga Matematika per Ekonomiste, Matematika Financiare - Prof. Nimete Berisha
Publikuar me: 21/12/2022 Shkarko
Auditimi _Prof.Dr.Hysen Ismajli
Publikuar me: 21/12/2022 Shkarko
Analiza e pasqyrave financiare _Prof.Dr.Hysen Ismajli
Publikuar me: 21/12/2022 Shkarko
Statistikë _Prof.Dr.Rahmije Mustafa.docx
Publikuar me: 20/12/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit 2_kollokvium_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë_MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (KO)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematika financiare (MXH)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematika financiare (MK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematika financiare (KO)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematika financiare (EK)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Matematika financiare (BF)_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2022 Shkarko
Menaxhimi i kostos_Kollokvium_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 16/12/2022 Shkarko
Rezultatet-Dhjetor-Menaxhment BVM-Prof. Lura Rexhepi
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Ndërmarrësia dhe menaxhimi i biznesit të vogël_kon_Prof.Lura Rexhepi
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Rezultatet-Dhjetor 2022- BVM- Prof. Besnik Krasniqi
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Rezultatet e testit të parë - Menaxhmenti dhe sjellje organizative (KON) - Prof. Ymer Havolli
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Tatimet dhe Strategjite e Biznesit - drejtimi (EK)_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Taksa dhe Korporata _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Strategjia e Tatimeve _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Financa Publike_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Financa _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/12/2022 Shkarko
Rezultatet e provimeve_Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Integrimet ekonomike europiane _Kollokvium_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Tregjet Financiare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Ndermarresia_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Financa Nderkombetare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Kontabiliteti tatimor _Prof.Alban Elshani (2)
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Strategjia e MK 1_Prof.Dr. Nail Reshidi, BA
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Marketing_Prof.Dr. Nail Reshidi, BA
Publikuar me: 12/12/2022 Shkarko
Tatimet dhe strategjia e biznesit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Sistemi Informatik i Kontabilitetit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmentit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
Mikroekonomi_EK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka (2)
Publikuar me: 06/12/2022 Shkarko
Mikroekonomi I_MK_Prof.Dr.Ramiz ivoreka
Publikuar me: 06/12/2022 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
Krizat Ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
Statistike_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 27/09/2022 Shkarko
Financa_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/09/2022 Shkarko
Menaxhimi i diferencave kulturore_Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Marketingu nderkombetar II_Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Analize Statistikore_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Kontabilitet Financiar_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj (2)
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Taksa dhe Korporata_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 21/09/2022 Shkarko
Financa Publike _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 21/09/2022 Shkarko
Tatimet dhe Strategjite e Biznesit_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 21/09/2022 Shkarko
Statistike_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 15/07/2022 Shkarko
Analize Statistikore dhe ekonomike_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 15/07/2022 Shkarko
Financat e korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
Taksat dhe Strategjite e Biznesit_BFK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Taksa dhe Korporata _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Strategjia e Tatimeve_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Financa_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Financa Publike _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Menaxhment Bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Auditimi _Prof.dr.Hysen Ismajli ,Prof.ass.dr.Vlora Prenaj
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Makroekonomi _Prof.Lekë Pula
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Analiza e pasqyrave financiare dhe Analizes financiare_Prof.Dr.Hysen Ismajli &Prof. Vlora Prenaj
Publikuar me: 11/07/2022 Shkarko
Financat e korporatave_Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Ndërmarrësia dhe menaxhimi i biznesit të vogël_Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Krizat Ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Menaxhment i distribuimit _Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 06/07/2022 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 06/07/2022 Shkarko
Kontabiliteti financiar_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 06/07/2022 Shkarko
Biznesi Ndërkombëtar _Prof.Dr.Besim Beqaj
Publikuar me: 06/07/2022 Shkarko
Rezultati i testit të përgjithshëm SK_Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Economic Crisis_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Mikroekonomi_EK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Mikroekonomi_mk_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Buxheti publik dhe thesari _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe sistemi informatik_PRof.Alban Elshani
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Financat nderkombetare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Tregjet Financiare _Prof.Dr.Safet Merovci (2)
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Tregjet Financiare te avansuara_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Parimet e Menaxhmentit_Prof.Liridon Veliu
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
Marketing_Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Kontabiliteti i kompanive te sigurimit_Prof.Ass.Dr. Edona Perjuci
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 30/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti financiar _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 30/06/2022 Shkarko
Ndermarresia_Prof.Dr. Safet Merovci
Publikuar me: 30/06/2022 Shkarko
Etika ne biznes_Prof.Dr.Ymer Havolli
Publikuar me: 30/06/2022 Shkarko
Analize Statistikore_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 30/06/2022 Shkarko
Etika ne biznes _Prof.Liridon Veliu
Publikuar me: 30/06/2022 Shkarko
Mikroekonomi_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
Makroekonomi I _Prof. Luljeta Elezaj
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
Tatimet dhe strategjia e biznesit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 29/06/2022 Shkarko
Makroekonomi _Prof.Dr.Avdullah Hoti
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Financat publike te avancuara _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
Strategjite e marketingut _Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Marketingu B2B _Prof.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Marketingu ne Banka dhe Sigurime_Prof.Dr.Fatos Ukaj.doc
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Media Marketingu _Prof.Dr.Fatos Ukaj.doc
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë_MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë BF_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematika financiare _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematika financiare _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematika financiare _KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematika financiare _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Matematika financiare _BF_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Kontabilteti i kostos_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Menaxhimi i kostos _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti i bizneseve te vogla _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
Matematika per Ekonomiste Prof.Dr.. Nimete Berisha
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti tatimor _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Analiza e të dhënave për menaxherë_Prof.Dr.Aferdita Berisha.
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Etika ne kontabilitet dhe auditim_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Teknologji informative dhe planifikim te projekteve_Prof.Aferdita Berisha
Publikuar me: 22/06/2022 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti i Institucioneve Financiare_Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Bazat e Menaxhmentit_Prof.Liridon Veliu
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Biznesi elektronik_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Informatike _MXH_KO_EK_Prof.Liridon Veliu
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti i Kostos_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Menaxhimi i dijes kollokvium _Prof.Dr.Ymer Havolli
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
Kontabilisti ne biznes_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
ECONOMIC CRISIS_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 11/06/2022 Shkarko
Financat e korporatave_kollokvium_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 11/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmenti _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 09/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit 2_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 09/06/2022 Shkarko
K1 - MK - Kollokviumet - Kontabiliteti_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 09/06/2022 Shkarko
Financat Personale_Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 09/06/2022 Shkarko
Makroekonomia II_Prof.Dr.Myrveta Badivuku
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
Makroekonomi_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 06/06/2022 Shkarko
Tatimet dhe strategjia e biznesit_kollokvium_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
Buxheti dhe thesari - kollokviumet_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
Rezultatet e testit te dyte-Sjellje Organizative_Prof.Dr.Berim Ramosaj
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
Rezultatet e dy testeve-Sjellje Organizative-Prof. Dr. Berim Ramosaj
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
Menaxhimi i bazës së të dhënave_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
Biznesi elektronik Mxh Kollokviumi 2 dhe NOTA_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
Rezultatet e Analizes se pasqyrave financiare dhe Analizes financiare_Prill 2022_Hysen Ismajli & Vlora Prenaj
Publikuar me: 01/06/2022 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe sistemi informatik_kollokvium_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Tregjet Financiare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Financa Nderkombetare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Statistike_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Financat e korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Menaxhmenti bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Mikroekonomi _Mk_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
Mikroekonomi _EK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit dhe bazat e kontabilitetit te menaaxhmentit_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 26/05/2022 Shkarko
Marketing - Prof. Dr. Nail Reshidi
Publikuar me: 26/05/2022 Shkarko
Strategjite e marketingut 1 - Prof. Dr. Nail Reshidi
Publikuar me: 26/05/2022 Shkarko
Menaxhimi i BVM_Pof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 25/05/2022 Shkarko
Kontabilitet Financiar_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 25/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti i bizneseve te vogla_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 25/05/2022 Shkarko
Kontabilitet _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 25/05/2022 Shkarko
Rezultatet e provimeve _Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 25/05/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste_ Prof. Nimete Berisha
Publikuar me: 25/05/2022 Shkarko
Menaxhimi i BVM-Bachelor-(Prof.Lura Rexhepi)
Publikuar me: 25/05/2022 Shkarko
Menaxhimi i BVM-se. Bachelor-(Prof. Dr. Besnik Krasniqi)
Publikuar me: 25/05/2022 Shkarko
Biznes Elektronik_Blerim Dragusha
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Menaxhimi i Informatave_Blerim Dragusha
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Kerkim marketingu_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik, Prof. Sinan Ademaj, Prof. Luljeta Elezaj
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Ekonomiksi i Tregut të Punës_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Ekonomiksi i Personelit_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Ekonomiksi i Ambientit_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Analiza e Tregut Global_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Makroekonomi I, Prill 2022Prof. Sinan Ademaj, Prof. Luljeta Elezaj
Publikuar me: 24/05/2022 Shkarko
Tatimet dhe Strategjia e Biznesit _EK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Taksat dhe Strategjite e Biznesit _BF_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Financa_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Financa Publike _ BF_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Promocioni_Prof.Ass.Dr.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Menaxhimi i cmimeve _Prof.Ass.Dr.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Marketingu per kontabiliste_Prof.Ass.Dr.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Dizajni i produktit _Prof.Ass.Dr.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Bazat e marketingut _Prof. Ass. Dr. Saranda Kajtazi
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti Nderkombetar_Prof.Ass.Edona Perjuci
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti I kompanive te sigurimit_Prof.Ass.Edona Perjuci
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti Financiar_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti I kostos_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit 2_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
KM _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Statistike_Kon_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Tatimet dhe strategjia e biznesit provim _Prof.Ass.Dr.Alban Elshani
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematikë per ekonomiste _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _Kon_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike financiare _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike financiare _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike financiare _Kon_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike financiare _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Matematike financiare _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/05/2022 Shkarko
Rezultatet_shkrim akademik_me komision
Publikuar me: 20/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti tatimor provim _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 20/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmentit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 20/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti i kostos _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 20/05/2022 Shkarko
Kontabilisti ne biznes provim_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 20/05/2022 Shkarko
Rezultatet nga Matematika Financiare -Prof.Dr. Nimete Berisha
Publikuar me: 19/05/2022 Shkarko
Krizat ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 18/05/2022 Shkarko
Kontabiliteti I_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 18/05/2022 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Dr.Myrete Badivuku
Publikuar me: 17/05/2022 Shkarko
Informatike_Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 17/05/2022 Shkarko
Makroekonomi II_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 17/05/2022 Shkarko
Rez. Kolk I - Financat Publike Ekonomiks_Prof.Dr.Drita Konxheli
Publikuar me: 05/05/2022 Shkarko
Rezultatet _kollokvium_Financat e Korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 05/05/2022 Shkarko
Rezultatet_kollokvium _ Financat Nderkombetare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 05/05/2022 Shkarko
Biznesi elektronik Mxh Kollokviumi 1_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 30/04/2022 Shkarko
Sjelleje Kosnumatore _kollokvium rezultate _Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
Rez. Kolk I - Menaxhmenti Financiar_Prof.Dr.Drita Konxheli
Publikuar me: 12/04/2022 Shkarko
Rez. Kolk I - Financat Publike_Prof.Dr.Drita Konxheli
Publikuar me: 12/04/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste_Prof.Dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 01/03/2022 Shkarko
Raportimi finaciar II_Prof.Dr.Muhamet ALiu
Publikuar me: 27/02/2022 Shkarko
Biznesi Ndërkombëtar_Prof.Dr.Besim Beqaj
Publikuar me: 27/02/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/02/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/02/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/02/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/02/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 27/02/2022 Shkarko
Financa_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 25/02/2022 Shkarko
Makroekonomi II_Prof.Dr.Sinan Ademaj Janar 2022
Publikuar me: 23/02/2022 Shkarko
Rezultatet e Analizes se pasqyrave financiare dhe Analiza financiare_Janar 2022_Hysen Ismajli & Vlora Prenaj
Publikuar me: 23/02/2022 Shkarko
Menaxhment bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
Bazat e Kontabilitetit te menaxhmentit_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
Tregjet Financiare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 21/02/2022 Shkarko
Hyrje ne Metodat Kerkimore_Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 21/02/2022 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 21/02/2022 Shkarko
Kontabiliteti i bizneseve të vogla_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 21/02/2022 Shkarko
Menaxhimi i riskut ne banka_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Bazat e Menaxhmentit_Prof.Dr.Ymer Havolli
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Tatimet dhe Strategjia e Biznesit_Ek_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Tatimet dhe Strategjia e Biznesit _BFK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Taksa dhe Korporata_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Financa Publike_BFK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Kontabilitet nderkombetar_Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Informatikë_BF_MXH_KO_EK__Prof.Liridon Veliu
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Kontabiliteti i kompanive te sigurimit_Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 16/02/2022 Shkarko
Etika ne kontabilitet dhe auditim_KO_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Etika ne kontabilitet dhe auditim_BF_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
RF I_Prof.Dr.Muhamet Aliui
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Analize Statistikore _Prof.Dr.Rahmije Mustafa.docx
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Makroekonomi II_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Qeverisja Korporative_Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Financa personale_Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Kontabiliteti i Institucioneve Financiare_Prof.Arber Hoti
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Informatike _Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Menaxhimi i kostos _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Kontabiliteti i kostos_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Kontabiliteti tatimor _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Kontabiliteti i kostos_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Analiza Statistikore_Prof.Ardiana Gashi
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Gjuhë gjermane I_Prof.Arlinda Kotorri
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
Mikroekonomi_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
Hyrje ne biznes_Prof.Dr.Nagip Skenderi
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Rezultatet Historia e Mendimit Ekonomik _Prof.Dr.Sinan Ademaj_Prof..Luljeta Elezaj
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Ekonomiksi i Tregut të Punës_Prof.Dr.Sinan Ademaj_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Makroekonom I_ Prof.Dr.Sinan Ademaj_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Ekonomiksi i Personelit _Ekonomiksi i Personelit _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Analiza e tregut global_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Kontabiliteti financiar _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Kontabilitet i menaxhmentit _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Financat e korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni (2)
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Mikroekonomia I_MK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Kontabilisti ne biznes _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Statistike_Prof.Dr.Rahmije Mustafa, 2022
Publikuar me: 03/02/2022 Shkarko
Mikroekonomi_EK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Teknologji informatike dhe planifikimi i projekteve_Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Kollokvium_Prof.Dr.Gazmend Luboten
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Menaxhmenti bankar_Kollokvium_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Shkrim akademik_me komision
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Makroekonomi_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Kontabiliteti Financiar _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Kontabiliteti menaxherial II _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Vendimmarrje menaxheriale_Prof.Gentrit Berisha
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Marketing_MK_Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Marketing _MXH_Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 31/01/2022 Shkarko
Sistemi informatik i menaxhmentit_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 30/01/2022 Shkarko
Krizat Ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
SIK_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Financat nderkombetare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Sjellje konsumatore _Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 26/01/2022 Shkarko
Hyrje ne biznes_Prof.Dr.Nagip Skenderi
Publikuar me: 25/01/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 25/01/2022 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 25/01/2022 Shkarko
Rezultatet nga dy kollokviumet _ menaxhim i inovacioneve_Prof.Dr.Ymet Havolli
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Kontabilitet_Ko_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Kontabilitet _MXH_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Matematike per ekonomiste_Kollokviume _Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Matematike Financiare _KON_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/01/2022 Shkarko
Matematike Financiare _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/01/2022 Shkarko
Matematike Financiare _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/01/2022 Shkarko
Matematike Financiare _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/01/2022 Shkarko
Matematike Financiare_.Mxh_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 22/01/2022 Shkarko
Strategjite e Marketingut_Prof.Dr.Nail Reshidi _Prof.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Informatike_kollokviume _Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Mikroekonomi _Prof.Lekë Pula
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Kontabilitet _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Tatimet dhe strategjia_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Kontabiliteti _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokviumeve_MXH-MK_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Informatika e Biznesi_Prof.Blerim Dragusha
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Rezultatet gr. I-rë marketing_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Rezultatet gr. I-rë ekonomi.Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Rezultatet gr. II-të marketing_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Informatika ne biznes _rezultatet kollokviumit _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Kontabiliteti tatimor_kollokvium _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 16/01/2022 Shkarko
Kontabilisti ne biznes_kollokviumet _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 16/01/2022 Shkarko
Tatimet dhe strategjia_ kollokvium_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 16/01/2022 Shkarko
Rezultati I kollokfiumit te pare dhe te dyte ne lenden Menaxhimin i Riskut dhe Sigurimet_Prof.Dr.Muhamet ALiu
Publikuar me: 14/01/2022 Shkarko
Rezultatet e koll. I dhe II ne Menaxhment_Prof.Dr.Berim Ramosaj
Publikuar me: 14/01/2022 Shkarko
Menaxhment Bankar _Kollokvium _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 11/01/2022 Shkarko
Menaxhmenti Bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 05/01/2022 Shkarko
Menaxhmenti bankar_Kollokviumi_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 31/12/2021 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar_Kollokviumi I_Prof.Dr.Gazmend Lubteni
Publikuar me: 31/12/2021 Shkarko
Menaxhimin i riskut dhe Sigurimet_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Raportim Financiar II_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Rezultatet nga Kollokviumi I - Tregjet Financiare_Ass.Sihana Hoxha
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Analiza e pasqyrave financiare _Prof.Hysen Ismajli_Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Rezultatet _Kollokvium gr. II _Mikroekonomi _MK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Rezultatet _Kollokvium gr. I-rë _Mikroekonomi _MK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Rezultatet _Kollokvium gr. I-rë _Mikroekonomi _EK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Financat e korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Bankat dhe afarizmi bankar _Prof.Dr.Gzmend Luboteni
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Tregjet Financiare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Financat nderkombetare_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 28/12/2021 Shkarko
Tatimet dhe Strategjite e Biznesit_EK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Taksat dhe Strategjite e Biznesit _BFK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Taksa dhe Korporata _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Financa Publike_BFK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Financa Publike _EK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Financa _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve_Prof.Dr.Aferdita Berisha.
Publikuar me: 22/12/2021 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 22/12/2021 Shkarko
Raportim Financiar I _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 22/12/2021 Shkarko
Makroekonomia I_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Makroekonomia I_Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Makroekonomi II_Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Ekonomiksi i Tregut të Punës _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Ekonomiksi i Politikave Sociale _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Ekonomiks i Personelit_Prof.Dr.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Analiza e Tregut Global _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Kontabilitet _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Kontabilitet financiar _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Kontabilitet i menaxhmentit_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Promocioni (Prof. Dr. Nail Reshidi)
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Strategjite e Marketingut I (Prof. Dr. Nail Reshidi)
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Kerkimet e Marketingut _Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 20/12/2021 Shkarko
Rezultatet nga Matematika per Ekonomiste, Matematika Financiare dhe Matematika e Avancuar- Prof. Asoc. Nimete Berisha
Publikuar me: 20/12/2021 Shkarko
Menaxhimi i distribuimit _Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 20/12/2021 Shkarko
Rez. e provimit Krizat ekonomike. _Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 20/12/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Kostos_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Kostos_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2021 Shkarko
Tatimet dhe strategjia e biznesit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 18/12/2021 Shkarko
Exam Statistical Economic Analysis_Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 18/12/2021 Shkarko
Exam Statistics _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 18/12/2021 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 18/12/2021 Shkarko
Kontabiliteti Financiar _ _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 17/12/2021 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit II_BF_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 17/12/2021 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit II_KO _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 17/12/2021 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Rahmija Mustafa
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Auditimi_Prof.Dr.Hysen Ismajli & Prof.Ass.Vlora Prenaj
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Financa ndërkombetare_Prof.Ass.Vlora Prenaj
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmentit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 16/12/2021 Shkarko
Makroekonomi I _Prof.Dr,Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Kontabiliteti _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Statistika_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematika financiare _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti (2)
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematika financiare _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti (2)
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematika financiare _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematika financiare _KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematike per ekonomiste.BF_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematike per ekonomiste.EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti.
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematike per ekonomiste.MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti.
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematike per ekonomiste.MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti.
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Matematike per ekonomiste.KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti.
Publikuar me: 15/12/2021 Shkarko
Marketing _Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Makroekonomia II_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Konsultimet e provimit në lëndën Kontabiliteti Financiar dhe Sistemi Informatik te prof.Alban Elshani, mbahen te martën nga ora 10,00 ne kabinetin nr.92
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Kontabilisti ne biznes - kollokviumi i pare _Prof.Ass.Dr. Alban Elshani
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Rezultatet _Kolk1_MXH_Menaxhmenti FinanciarI_Dhjetor_Prof.Dr.Drita Konxheli_2021
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Rezultatet _Kolk1_BF_Mikro I_Dhjetor_Prof.Dr.Drita Konxheli_2021
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Rezultatet _Kolk1_MXH_Mikro I_Dhjetor_Prof.Dr.Drita Konxheli_2021
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit _Menaxhimi i Kostos _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Raportim Financiar I _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 17/10/2021 Shkarko
Makroekonomia II_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 13/10/2021 Shkarko
Informatike e biznesit _Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 13/10/2021 Shkarko
Rezultatet Mikroekonomil I_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Raportimi Financiar II_KO_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti _Mxh_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti _Ko_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Kerkim Marketingu _Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Mikroekonomi _EK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Mikroekonomi _MK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Krizat ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Financat e korporatave _Prof.Dr.Gazmend luboteni
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Menaxhimi i cmimeve - Ass. Dr. Saranda Kajtazi
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Ekonomiksi i Personelit _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Exam Statistics _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Exam Statistical Economic Analysis _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti Financiar _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Statistike_Prof.Ardiana Gashi
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Menaxhimi i Informatave_Prof.Blerim Dragusha
Publikuar me: 05/10/2021 Shkarko
Auditim _Prof.Dr.Hysen Ismajli / Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 05/10/2021 Shkarko
Kontabilisti në biznes_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti_EK_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Marketing _Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Menaxhment financiar_Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Menaxhment Bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti Finaciar _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti_MK_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti_BF_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Marketingu _Prof.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Gjuhe Gjermane II _Prof.Dr.Arlinda Kotorri
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Gjuhe Gjermane I_Prof.Dr.Arlinda Kotorri
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Shkrim akademik_me komison
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Marketing Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko
Menaxhmenti strategjik _Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
MRH_Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
Rezultatet Makroekonomil I-Shtator 2021 LP
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Analizë statistikore _Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Menaxhimi i rriskut dhe sigurimet _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 26/09/2021 Shkarko
Analiza e pasqyrave financiare_Prof.Hysen Ismajli dhe Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik_Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Analiza e Tregut Global_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Ekonomiksi i tregut te punes _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Makroekonomia I _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Tatimet dhe Strategjite e Biznesit Shtator 2021 - drejtimi_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Taksat dhe Strategjite e Biznesit Shtator 2021 - drejtimi _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Financa _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 22/09/2021 Shkarko
Teknologji Informatike dhe planifikimi i projekteve _Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 22/09/2021 Shkarko
Ekonomiksi Industrial_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Hyrje ne biznes _Prof.Dr.Nagip Skenderi
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Tregjet Financiare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Ndermarresia_PRof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Etika ne kontabilitet dhe auditim _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti Tatimor _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Menaxhimi i riskut dhe sigurimet _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Financa Nderkombetare _Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 20/09/2021 Shkarko
Matematike per ekonomist _Prof.Dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 16/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit II _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 16/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _BF_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti nderkombetare _Dr.Edona Perjuci
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Makroekonomia I_MXH_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Makroekonomia _BFK_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Banka dhe Afarizmi Bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 12/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmentit _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmentit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
Tatimet dhe strategjia e biznesit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
Menaxhment i projekteve _Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Analiza Statistikore_Prof.Asoc. Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Financat publike _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Matematika Financiare_Prof.Dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Matematika Financiare_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Promocion (Prof. Dr. Nail Reshidi, Prof. Ass. Saranda Kajtazi)
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Informatike _Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Ekonomiksi Monetar _Prof.Nagip Skenderi
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Kostos_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 05/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti Financiar dhe Sistemi Informatik_Prof.Ass.Dr.Alban Elshani
Publikuar me: 05/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Kostos _Prof.Ass.Dr. Alban Elshani
Publikuar me: 05/09/2021 Shkarko
Marketingu ne Banka dhe Sigurime _Prof.Asoc.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 04/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Strategjite e Marketingut (Prof. Dr. Nail Reshidi, Prof. Ass. Saranda Kajtazi)
Publikuar me: 02/09/2021 Shkarko
Statistikë _Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 21/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe raportimi_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Financa Publike_EK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Financa Publike _BFK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Ekonomiksi i popullsise_Prof.Lekë Pula
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Tatimet dhe Strategjia e Biznesit_ Ekonomiks_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Taksat dhe Strategjite e Biznesit _BFK_PRof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Taksa dhe Korporata _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Strategjia e Tatimeve _Prof.Dr.Driton Bakaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Financa _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Menaxhimi i riskut dhe sigurimet _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Raportimi Financiar _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
Makroekonomia I _Prof.Lekë Pula
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
Auditim_Prof.Dr.Hysen Ismajli_Prof.Ass.Vlora Prenaj
Publikuar me: 09/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti Financiar _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 09/07/2021 Shkarko
Menaxhimi i riskut dhe sigurimet Prof.Arbana Sahiti
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Sjellje konsumatore _Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Financat e Korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti Nderkombetar _Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Makroekonomia I _Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik _Prof.Dr.Sinan Ademaj& Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Analiza e Tregut Global _Pof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Exam Statistics Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Exam Statistical Economic Analysis Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Exam Data analysis in managment Prof.Dr. Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Exam Principles of Econometrics Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Rezultatet Kontabilitet _KO_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Kontabilitet _MXH_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Makroekonomia I_BFK_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Makroekonomia I_MXH_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe sistemi informatik Prof.Ass.Dr.Alban Elshani
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Financa nderkombetare Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Promocioni Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Strategjite e marketingut Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Introduction to Research Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Kontabiliteti i bizneseve te vogla Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike Financiare _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike Financiare _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike Financiare _EK.Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike financiare _ KO. Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike financiare _MXH. Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Informatika e biznesit Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Teknologji informative dhe planifikimi i projekteve Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i bazes se te dhenave Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilitet Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhment financiar Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i çmimeve Prof.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomiksi i Personelit Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i menaxhmentit II _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilitet _BFK_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilitet _MK_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti financiar Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Tregje Financiare Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ndermarresi Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Analiza e pasqyrave financiare Prof.Dr.Hysen Ismajli_Prof.Ass.Vlora Prenaj
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Historia e mendimit ekonomik Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomiksi i politikave sociale Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Analize Statistikore Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Gjuhe Gjermane II Prof.Arlinda Kotorri
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Financa nderkombetare Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i kostos Prof.Dr.Alban Elshani
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me komision nga lenda shkrim akademik
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Makroekonomi II Prof.Dr.Sinan Ademaj - Copy
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Informatika ne biznes Prof.Dr.Mihane Berisha - Copy
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezulatet e Kollokviumit te dyte ne lenden Financa Publike Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomiksi i tregut te punes Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i kostos Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Dizajni i Produktit Prof.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhmenti i burimeve njerezore Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhmenti strategjik Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Bankat dhe afarizmi bankar Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kerkim Marketingu Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Krizat Ekonomike Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Marketingu ne turizem Prof.Vjosa Fejza
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Biznesi elektronik Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomia e internetit Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit ne lenden Biznesi Nderkombetar Prof.Besim Beqaj
Publikuar me: 26/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Marketing Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Marketingu industrial (Prof.Dr.Fatos Ukaj)
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Marketingu ne Banka dhe Sigurime (Prof.Fatos Ukaj)
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Gjuhë gjermane I dhe Gjuhë gjermane e avancuar (Prof.Arlinda Kotorri)
Publikuar me: 23/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i institucioneve financiare (Prof.Arber Hoti)
Publikuar me: 23/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi I BVM-se (Prof.Dr.Besnik Krasniqi)
Publikuar me: 23/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi I BVM-se (Prod.Lura Rexhepi)
Publikuar me: 23/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Mikroekonomi I _MK(Prof.Dr.Ramiz Livoreka)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Mikroekonomi I _EK(Prof.Dr.Ramiz Livoreka)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilitet Tatimor I (Prof.Dr.Muhamet Aliu)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda RF - II (Prof.Dr.Muhamet Aliu)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Etika ne Kontabilitet dhe Auditim _ Kontabilitet(Prof.Dr.Muhamet Aliu)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Etika ne Kontabilitet dhe Auditim_BFK(Prof.Dr.Muhamet Aliu)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Etika ne kontabilitet dhe Auditim (Arbana Sahiti)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Mikroekonomia I (Prof.Lekë Pula)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i menaxhmentit (Prof.Dr.Skender Ahmeti)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i menaxhmentit (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i projekteve (Prof.Dr.Enver Kutllovci)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Kontabiliteti i menaxhmentit (Prof.Dr.Rrustem Asllanaj)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet nga lenda Mjedisi ne biznes (Dr.Lura Rexhepi)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Bazat e Marketingut (Prof.Dr.Fatos Ukaj)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Tatimet dhe strategjia e biznesit (Prof. Alban Elshani)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilisti ne biznes (Prof. Alban Elshani)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Financa nderkombetare (Prof.Dr.Safet Merovci)
Publikuar me: 17/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Financa nderkombetare (Dr.Edona Perjuci)
Publikuar me: 17/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lënda Informatikë (Prof.Dr.Aferdita Berisha)
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Informatike e biznesit (Prof.Dr.Aferdita Berisha)
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhment Bankar (Prof.Dr.Gazmend Luboteni)
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lënda Menaxhimi i raporteve me klientin (Prof.Dr.Visar Rrustemi)
Publikuar me: 14/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lënda Makroekonomia II (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 14/06/2021 Shkarko
Rezultati i Kollokviumit I dhe II, nga lënda Historia e Mendimit Ekonomik( Prof.Dr. Sinan Ademaj)
Publikuar me: 10/06/2021 Shkarko
Rezultatet i Kollokviumit I dhe II, nga lënda Makroekonomi I (Prof.Dr. Sinan Ademaj)
Publikuar me: 10/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda Kontabilitet (Prof.Dr.Skender Ahmeti-
Publikuar me: 07/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit të parë dhe te dyte me shkrim në lëndën Makroekonomi I _BF (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 07/06/2021 Shkarko
Rezultaet e kollokviumit nga lenda Informatika ne biznes (Prof.Dr.Mihane Berisha)
Publikuar me: 05/06/2021 Shkarko
Rezultaet e kollokviumit nga lenda Biznesi elektronik (Prof.Dr.Mihane Berisha)
Publikuar me: 05/06/2021 Shkarko
Rezultaet e kollokviumit nga lenda Ekonomia e Internetit (Prof.Dr.Mihane Berisha)
Publikuar me: 05/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Kontabiliteti Financiar dhe sistemi informatik (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë dhe të dytë në lëndën: SJELLJE ORGANIZATIVE (Prof.Dr. Berim RAMOSAJ)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit të parë me shkrim në lëndën Makroekonomi I (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda Tatimet dhe strategjia e biznesit (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 02/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda Kontabiliteti i kostos (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda Kontabilitet (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit të parë me shkrim në lëndën Krizat ekonomike (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 27/05/2021 Shkarko