Rezultatet e provimeve

 

 

Raportim Financiar I _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 17/10/2021 Shkarko
Makroekonomia II_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 13/10/2021 Shkarko
Informatike e biznesit _Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 13/10/2021 Shkarko
Rezultatet Mikroekonomil I_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Raportimi Financiar II_KO_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti _Mxh_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti _Ko_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Kerkim Marketingu _Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Mikroekonomi _EK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Mikroekonomi _MK_Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Krizat ekonomike_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Financat e korporatave _Prof.Dr.Gazmend luboteni
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Menaxhimi i cmimeve - Ass. Dr. Saranda Kajtazi
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Ekonomiksi i Personelit _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Exam Statistics _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Exam Statistical Economic Analysis _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti Financiar _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Statistike_Prof.Ardiana Gashi
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Menaxhimi i Informatave_Prof.Blerim Dragusha
Publikuar me: 05/10/2021 Shkarko
Auditim _Prof.Dr.Hysen Ismajli / Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 05/10/2021 Shkarko
Kontabilisti në biznes_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti_EK_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Marketing _Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Menaxhment financiar_Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Menaxhment Bankar _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti Finaciar _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti_MK_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti_BF_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Marketingu _Prof.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Gjuhe Gjermane II _Prof.Dr.Arlinda Kotorri
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Gjuhe Gjermane I_Prof.Dr.Arlinda Kotorri
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Shkrim akademik_me komison
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Marketing Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko
Menaxhmenti strategjik _Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
MRH_Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
Rezultatet Makroekonomil I-Shtator 2021 LP
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Analizë statistikore _Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 27/09/2021 Shkarko
Menaxhimi i rriskut dhe sigurimet _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 26/09/2021 Shkarko
Analiza e pasqyrave financiare_Prof.Hysen Ismajli dhe Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik_Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Analiza e Tregut Global_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Ekonomiksi i tregut te punes _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Makroekonomia I _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Tatimet dhe Strategjite e Biznesit Shtator 2021 - drejtimi_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Taksat dhe Strategjite e Biznesit Shtator 2021 - drejtimi _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Financa _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 22/09/2021 Shkarko
Teknologji Informatike dhe planifikimi i projekteve _Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 22/09/2021 Shkarko
Ekonomiksi Industrial_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Hyrje ne biznes _Prof.Dr.Nagip Skenderi
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Tregjet Financiare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Ndermarresia_PRof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Etika ne kontabilitet dhe auditim _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti Tatimor _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Menaxhimi i riskut dhe sigurimet _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Financa Nderkombetare _Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 20/09/2021 Shkarko
Matematike per ekonomist _Prof.Dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 16/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i menaxhmentit II _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 16/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _BF_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Matematikë për ekonomistë _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti nderkombetare _Dr.Edona Perjuci
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Makroekonomia I_MXH_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Makroekonomia _BFK_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Banka dhe Afarizmi Bankar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 12/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmentit _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmentit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
Tatimet dhe strategjia e biznesit_Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
Menaxhment i projekteve _Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Analiza Statistikore_Prof.Asoc. Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Financat publike _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Matematika Financiare_Prof.Dr.Nimete Berisha
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Matematika Financiare_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Promocion (Prof. Dr. Nail Reshidi, Prof. Ass. Saranda Kajtazi)
Publikuar me: 07/09/2021 Shkarko
Informatike _Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Ekonomiksi Monetar _Prof.Nagip Skenderi
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Kostos_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 05/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti Financiar dhe Sistemi Informatik_Prof.Ass.Dr.Alban Elshani
Publikuar me: 05/09/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Kostos _Prof.Ass.Dr. Alban Elshani
Publikuar me: 05/09/2021 Shkarko
Marketingu ne Banka dhe Sigurime _Prof.Asoc.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 04/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Strategjite e Marketingut (Prof. Dr. Nail Reshidi, Prof. Ass. Saranda Kajtazi)
Publikuar me: 02/09/2021 Shkarko
Statistikë _Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 21/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe raportimi_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Financa Publike_EK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Financa Publike _BFK_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Ekonomiksi i popullsise_Prof.Lekë Pula
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Tatimet dhe Strategjia e Biznesit_ Ekonomiks_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Taksat dhe Strategjite e Biznesit _BFK_PRof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Taksa dhe Korporata _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Strategjia e Tatimeve _Prof.Dr.Driton Bakaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Financa _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Menaxhimi i riskut dhe sigurimet _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Raportimi Financiar _Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Kontabilitet_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
Makroekonomia I _Prof.Lekë Pula
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
Auditim_Prof.Dr.Hysen Ismajli_Prof.Ass.Vlora Prenaj
Publikuar me: 09/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti Financiar _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 09/07/2021 Shkarko
Menaxhimi i riskut dhe sigurimet Prof.Arbana Sahiti
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Statistike _Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Sjellje konsumatore _Prof.Dr.Hykmete Bajrami
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Financat e Korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti Nderkombetar _Prof.Edona Perjuci
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Makroekonomia I _Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Historia e Mendimit Ekonomik _Prof.Dr.Sinan Ademaj& Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Makroekonomi I_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Analiza e Tregut Global _Pof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Exam Statistics Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Exam Statistical Economic Analysis Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Exam Data analysis in managment Prof.Dr. Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Exam Principles of Econometrics Prof.Dr.Ardiana Gashi
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Rezultatet Kontabilitet _KO_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Kontabilitet _MXH_Prof.Dr.Muhamet Aliu
Publikuar me: 07/07/2021 Shkarko
Makroekonomia I_BFK_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Makroekonomia I_MXH_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe sistemi informatik Prof.Ass.Dr.Alban Elshani
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _KO_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _EK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike per ekonomiste _MXH_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Financa nderkombetare Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Promocioni Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Strategjite e marketingut Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Introduction to Research Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Kontabiliteti i bizneseve te vogla Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike Financiare _BFK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike Financiare _MK_Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike Financiare _EK.Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike financiare _ KO. Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Matematike financiare _MXH. Prof.Dr.Ajet Ahmeti
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Informatika e biznesit Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Teknologji informative dhe planifikimi i projekteve Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i bazes se te dhenave Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilitet Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhment financiar Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i çmimeve Prof.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomiksi i Personelit Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i menaxhmentit II _Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilitet _BFK_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilitet _MK_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti financiar Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Tregje Financiare Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ndermarresi Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Analiza e pasqyrave financiare Prof.Dr.Hysen Ismajli_Prof.Ass.Vlora Prenaj
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Historia e mendimit ekonomik Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomiksi i politikave sociale Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Analize Statistikore Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Gjuhe Gjermane II Prof.Arlinda Kotorri
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Financa nderkombetare Prof.Vlora Prenaj
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i kostos Prof.Dr.Alban Elshani
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me komision nga lenda shkrim akademik
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Makroekonomi II Prof.Dr.Sinan Ademaj - Copy
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Informatika ne biznes Prof.Dr.Mihane Berisha - Copy
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezulatet e Kollokviumit te dyte ne lenden Financa Publike Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomiksi i tregut te punes Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i kostos Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Dizajni i Produktit Prof.Saranda Kajtazi
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhmenti i burimeve njerezore Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhmenti strategjik Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Bankat dhe afarizmi bankar Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kerkim Marketingu Prof.Dr.Ramiz Livoreka
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Krizat Ekonomike Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Marketingu ne turizem Prof.Vjosa Fejza
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Biznesi elektronik Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomia e internetit Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit ne lenden Biznesi Nderkombetar Prof.Besim Beqaj
Publikuar me: 26/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Marketing Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Marketingu industrial (Prof.Dr.Fatos Ukaj)
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Marketingu ne Banka dhe Sigurime (Prof.Fatos Ukaj)
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Gjuhë gjermane I dhe Gjuhë gjermane e avancuar (Prof.Arlinda Kotorri)
Publikuar me: 23/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i institucioneve financiare (Prof.Arber Hoti)
Publikuar me: 23/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi I BVM-se (Prof.Dr.Besnik Krasniqi)
Publikuar me: 23/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi I BVM-se (Prod.Lura Rexhepi)
Publikuar me: 23/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Mikroekonomi I _MK(Prof.Dr.Ramiz Livoreka)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Mikroekonomi I _EK(Prof.Dr.Ramiz Livoreka)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilitet Tatimor I (Prof.Dr.Muhamet Aliu)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda RF - II (Prof.Dr.Muhamet Aliu)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Etika ne Kontabilitet dhe Auditim _ Kontabilitet(Prof.Dr.Muhamet Aliu)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Etika ne Kontabilitet dhe Auditim_BFK(Prof.Dr.Muhamet Aliu)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Etika ne kontabilitet dhe Auditim (Arbana Sahiti)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Mikroekonomia I (Prof.Lekë Pula)
Publikuar me: 22/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i menaxhmentit (Prof.Dr.Skender Ahmeti)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i menaxhmentit (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i projekteve (Prof.Dr.Enver Kutllovci)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Kontabiliteti i menaxhmentit (Prof.Dr.Rrustem Asllanaj)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet nga lenda Mjedisi ne biznes (Dr.Lura Rexhepi)
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Bazat e Marketingut (Prof.Dr.Fatos Ukaj)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Tatimet dhe strategjia e biznesit (Prof. Alban Elshani)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabilisti ne biznes (Prof. Alban Elshani)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Financa nderkombetare (Prof.Dr.Safet Merovci)
Publikuar me: 17/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Financa nderkombetare (Dr.Edona Perjuci)
Publikuar me: 17/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lënda Informatikë (Prof.Dr.Aferdita Berisha)
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Informatike e biznesit (Prof.Dr.Aferdita Berisha)
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhment Bankar (Prof.Dr.Gazmend Luboteni)
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lënda Menaxhimi i raporteve me klientin (Prof.Dr.Visar Rrustemi)
Publikuar me: 14/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lënda Makroekonomia II (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 14/06/2021 Shkarko
Rezultati i Kollokviumit I dhe II, nga lënda Historia e Mendimit Ekonomik( Prof.Dr. Sinan Ademaj)
Publikuar me: 10/06/2021 Shkarko
Rezultatet i Kollokviumit I dhe II, nga lënda Makroekonomi I (Prof.Dr. Sinan Ademaj)
Publikuar me: 10/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda Kontabilitet (Prof.Dr.Skender Ahmeti-
Publikuar me: 07/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit të parë dhe te dyte me shkrim në lëndën Makroekonomi I _BF (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 07/06/2021 Shkarko
Rezultaet e kollokviumit nga lenda Informatika ne biznes (Prof.Dr.Mihane Berisha)
Publikuar me: 05/06/2021 Shkarko
Rezultaet e kollokviumit nga lenda Biznesi elektronik (Prof.Dr.Mihane Berisha)
Publikuar me: 05/06/2021 Shkarko
Rezultaet e kollokviumit nga lenda Ekonomia e Internetit (Prof.Dr.Mihane Berisha)
Publikuar me: 05/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Kontabiliteti Financiar dhe sistemi informatik (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit të parë dhe të dytë në lëndën: SJELLJE ORGANIZATIVE (Prof.Dr. Berim RAMOSAJ)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit të parë me shkrim në lëndën Makroekonomi I (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda Tatimet dhe strategjia e biznesit (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 02/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda Kontabiliteti i kostos (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda Kontabilitet (Prof.Alban Elshani)
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit të parë me shkrim në lëndën Krizat ekonomike (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 27/05/2021 Shkarko