Formular Doktoraturë
F12-Raporti vjetor lidhur me programin e studimeve të doktoratës
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F11-Raporti vjetor i mentorit për përparimin e doktorantit
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F10- Raporti vjetor i doktorantit
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F9-Protokolli dhe procesverbali për mbrojtjen e punimit të doktoratës
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F8-Raporti mbi vlerësimin e punës së doktoratës
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F7-Kërkesë për shtyrje të mbrojtjes publike të punimit të doktoratës
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F6 -Kërkesa për vlerësim të punimit
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F5- Udhëzimet për përpilimin e punimit të doktoratës
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F4-Kërkesa për ndërrim të temës dhe_ose të mentorit
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F3-vendimi për aprovimin e temës së punimit të doktoratës
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F2-vlerësimi i temës, mentorit dhe projekt-propozimit të doktoratës
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
F1-paraqitja e temes dhe mentorit.pdf
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko